• 2_slide-10.png
  • 3_HD_Web_Banner_Streamer_20jaar_jubileum_2020.png
  • 4_spierenvoorspierenbanner.png
  • 5_slide2016.png
  • 6_slide-6.png
  • 7_HD_Web_Banner_Streamer_20Jaar_Ani_GIF_v2.gif

Karin Vjpg

Ondanks dat er volgens ons (gelukkig) nog geen enkele aanleiding toe is geweest heeft het bestuur van de Houten Dragons gemeend om, evenals reeds binnen vele andere organisaties, instellingen en bedrijven, ook over te moeten gaan tot het aanstellen van een vertrouwenspersoon binnen de vereniging. 
Een vertrouwenspersoon is niet zo maar iemand, het moet iemand zijn waar jij je vertrouwen neer kunt leggen en waarvan je zeker bent dat het daar veilig is; die jou kan ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing van een mogelijk probleem of waar je alleen al jouw probleem mee kunt delen. Maar ook iemand die in staat is dingen te kunnen zien in de juiste context. 
Het bestuur is dan ook zeer verheugd te kunnen meedelen dat zij Karin Visscher, voor de meesten onder ons geen onbekende, bereid hebben gevonden deze taak op zich te nemen.
Lees hieronder verder hoe Karin zelf tegen deze taak aankijkt.

Af te halen prijzen

Hoewel we dit jaar toch ook weer een keur prijzen hadden, is slecht een klein deel blijven liggen. Waarschijnlijk omdat een aantal toch iets vroeger naar huis moesten of wellicht omdat men de eerste keer niet goed gekeken had naar het lotnummer.

Sponsoren loterij 2019

Ook dit jaar was de grote verloting tijdens onze Openingsdag niet mogelijk geweest zonder de inbreng van een aantal gulle sponsoren. Wij zijn hen dan ook heel veel dank verschuldigd.

Opening1

Zondag 31 maart was het dan eindelijk zover: onze seizoensopening!
Voor de opbouwers was het weer echt vroeg, niet alleen omdat de nacht ervoor de klok weer een uur verzet werd, maar velen hadden ook nog eens een keer de Instuif van de dag ervoor in de benen zitten. Ach, alles voor de club zo heet het toch?

Programma Openingsdag 2019

ElenaPrins 1 

Samen met vier andere jonge honk- en softballers is Elena Prins, uit onze Pupillen Softbal, uitgenodigd om eind juli naar de 29ste editie van de World Children’s Baseball Fair (WCBF) te gaan. Dit evenement vindt plaats van 30 juli t/m 7 augustus 2019 in Fukushima City, Japan.  

Het is of als er maar geen einde aan komt dat ‘winterseizoen’ waarin we alleen maar in de zaal kunnen en mogen trainen; geen echte wedstrijden hebben; geen gras en gravel onder onze voeten voelen; geen frisse wind; geen zon; geen vogels. Ja zelfs de windmolen ga je bijna missen.  Maar dan toch, 31 maart is het eindelijk zover: De seizoensopening! We gaan ons opmaken voor een nieuw seizoen met Beeball, Honkbal, Softbal en Slowpitch.