• 2_slide-10.png
  • 4_spierenvoorspierenbanner.png
  • 5_slide2016.png
  • 6_slide-6.png
  • HD_Familietoernooi_Blauw_2022.png
  • HD_Landelijke_Beeballdag_2022.png
  • HD_Vriendjesdag_2022.png

Beeballdag cancelled

Zoals jullie weten is i.v.m. Corona de Landelijke Beeballdag op 7 juni komen te vervallen.

De KNBSB heeft met alle organiserende verenigingen contact gehad en de vraag gesteld of zij de Beeballdag alsnog in augustus/september willen organiseren of om deze uit te stellen naar volgend jaar.

Wij – de organisatie van de Landelijke Beeballdag - zijn van mening dat in deze onzekere tijd het niet handig is zo’n groot evenement te organiseren. De voorbereiding van dit evenement kost veel tijd en wij vragen ons af of wij in deze tijd voldoende verengingen enthousiast krijgen om hun team in te schrijven en aan de andere kant of wij zelf voldoende vrijwilligers op de been kunnen krijgen.

KNBSB CoronaUpdate 1 april:
In de persconferentie van 31 maart heeft de overheid aangegeven de huidige maatregelen en richtlijnen te verlengen tot ten minste 28 april en daar waar deze al golden tot 1 juni blijven deze onverminderd van kracht. Op haar website heeft de KNBSB aangegeven wat de impact hiervan is voor onze sport. Hieronder vindt u een weergave hiervan plus de link naar de website van de KNBSB.

Daarnaast heeft de bond op haar site ook een item geplaatst opgezet door NOC*NSF met als titel 'Coronavirus en sport: veel gestelde vragen'. Ook hier staan veel wetenswaardigheden in die wellicht veel van uw eigen vragen kunnen beantwoorden. Zeker de moeite waard om even doorheen te scrollen.

Update KNBSB 1 april 2020

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en een onhoudbare druk op de zorg te voorkomen heeft de overheid gisteren (31 maart 2020) bestaande maatregelen verlengd. Zo is onder andere bepaald dat alle sportaccommodaties zeker tot en met 28 april gesloten moeten blijven. Het gevolg hiervan is dat de KNBSB alle competitiewedstrijden tot en met 19 mei annuleert. Deze datum is het gevolg van onze eerder gecommuniceerde maatregel na het vrijgeven van de sportaccommodaties een voorbereidingsperiode van drie weken aan te houden. Hieronder leest u meer over het uitstel van de start van onze competities.

Het bestuur van de KNBSB heeft een brief geschreven bestemd voor alle softballers en honkballers van de aangesloten verenigingen. Omdat het ondoenlijk is deze brief zelf naar al haar leden te versturen zetten wij deze brief op onze website.

KNBSB Corona

Op 23 maart heeft de regering in samenspraak met haar adviesorganen nieuwe, aangescherpte, maatregelen afgekondigd. Onderstaand leest u de voorlopige reactie van de KNBSB hierop. Het spreekt voor zich dat, hoe pijnlijk soms ook, wij ons aan deze adviezen en richtlijnen blijven houden. Het werkt alleen als wij het samen doen!

 

 Reactie KNBSB:

"Op maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Deze aanpak is erop gericht de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn in ieder geval van kracht tot 1 juni, zo maakten de regering en het RIVM bekend.

Wat de gevolgen zijn van deze maatregelen op het beoefenen van sport in het algemeen en onze sporten in het bijzonder, is nog niet duidelijk. De KNBSB heeft in de komende dagen overleg met overheidsinstanties, NOC*NSF en andere bonden om te komen tot een duidelijk beeld van de consequenties voor de competities, evenementen en clubactiviteiten, zowel nationaal als internationaal.

Wij houden verenigingen en leden continu via KNBSB.nl en online kanalen op de hoogte van de situatie en daaropvolgende besluiten."

Update 19 maart: KNBSB Corona

Als gevolg van de huidige ontwikkelingen rond het coronavirus heeft de gemeente Houten besloten al haar Gemeentelijke Sportaccommodaties op slot te doen. De bedoeling van dit besluit is dat daar in het geheel geen (sport)activiteiten meer zullen of kunnen plaatsvinden. In verenigingsverband was daar vorige week, vrijdag 13 maart reeds toe besloten! Dit nieuwe besluit is dus een uitbreiding hierop en moet erin resulteren dat er totaal geen (sport)activiteiten meer plaats (zullen) vinden op de betreffende locaties en terreinen!

Bij alle (buiten)sportaccommodaties worden de hekken en poorten van gemeentewege op slot gedaan/afgesloten, waarmee het niet langer mogelijk is/wordt om (langs reguliere weg) op het complex te komen. Het is dus tot nader aankondiging niet toegestaan om i.c. op de Meerpaal individueel of in groeps-/vriendenverband enige vorm van sport te bedrijven en/of zich daar op te houden. 

Voor de Meerpaal heeft dit tot gevolg dat alle hekken en poorten worden gesloten en op slot worden gedraaid; ingeval de aanwezige middelen om af te sluiten daartoe niet geheel toereikend mochten zijn, dan wordt -waar nodig- bij die betreffende toegang een kettingslot aangebracht. 

Tot nader bericht kan er dus niemand op het terrein, noch op de velden, noch bij de lockers.
Het spreekt voor zich dat wij met zijn allen dit vergaande besluit respecteren.

KNBSB CoronaUpdate 16 maart: De eerder aangekondigde maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, zijn verlengd tot 6 april. Het kabinet heeft  15 maart  tevens bekendgemaakt dat alle sportclubs in Nederland dicht moeten. Dat geldt dus voor alle sportaccommodaties. Het advies van de KNBSB is om hier uiteraard gehoor aan te geven, alles te sluiten en ook niet collectief te trainen.
Het spreekt voor zich dat onder de huidige omstandigheden wij deze adviezen van harte onderschrijven en opvolgen.

KNBSB CoronaOp donderdag 12 maart heeft de regering in overleg met de haar adviserende instanties nieuwe maatregelen en adviezen afgekondigd met betrekking tot de gevolgen van het Coronavirus. Deze richtlijnen zijn vrijwel een op een overgenomen door alle sportbonden, zo ook de KNBSB. Wat de directe consequenties hiervan zijn voor onze vereniging heeft u inmiddels kunnen lezen in een mail aan alle leden, ouders en verzorgers. Maar voor de volledigheid plaatsen wij de inhoud hiervan ook nog een keer op onze website. Wij vragen om uw begrip en medewerking.