• 2_slide-10.png
  • 4_spierenvoorspierenbanner.png
  • 5_slide2016.png
  • 6_slide-6.png
  • HD_Bedrijventoernooi_2022.png
  • HD_Familietoernooi_Blauw_2022.png
  • HD_Landelijke_Beeballdag_2022.png
  • HD_Vriendjesdag_2022.jpg

Update 19 maart: KNBSB Corona

Als gevolg van de huidige ontwikkelingen rond het coronavirus heeft de gemeente Houten besloten al haar Gemeentelijke Sportaccommodaties op slot te doen. De bedoeling van dit besluit is dat daar in het geheel geen (sport)activiteiten meer zullen of kunnen plaatsvinden. In verenigingsverband was daar vorige week, vrijdag 13 maart reeds toe besloten! Dit nieuwe besluit is dus een uitbreiding hierop en moet erin resulteren dat er totaal geen (sport)activiteiten meer plaats (zullen) vinden op de betreffende locaties en terreinen!

Bij alle (buiten)sportaccommodaties worden de hekken en poorten van gemeentewege op slot gedaan/afgesloten, waarmee het niet langer mogelijk is/wordt om (langs reguliere weg) op het complex te komen. Het is dus tot nader aankondiging niet toegestaan om i.c. op de Meerpaal individueel of in groeps-/vriendenverband enige vorm van sport te bedrijven en/of zich daar op te houden. 

Voor de Meerpaal heeft dit tot gevolg dat alle hekken en poorten worden gesloten en op slot worden gedraaid; ingeval de aanwezige middelen om af te sluiten daartoe niet geheel toereikend mochten zijn, dan wordt -waar nodig- bij die betreffende toegang een kettingslot aangebracht. 

Tot nader bericht kan er dus niemand op het terrein, noch op de velden, noch bij de lockers.
Het spreekt voor zich dat wij met zijn allen dit vergaande besluit respecteren.

KNBSB CoronaUpdate 16 maart: De eerder aangekondigde maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, zijn verlengd tot 6 april. Het kabinet heeft  15 maart  tevens bekendgemaakt dat alle sportclubs in Nederland dicht moeten. Dat geldt dus voor alle sportaccommodaties. Het advies van de KNBSB is om hier uiteraard gehoor aan te geven, alles te sluiten en ook niet collectief te trainen.
Het spreekt voor zich dat onder de huidige omstandigheden wij deze adviezen van harte onderschrijven en opvolgen.

KNBSB CoronaOp donderdag 12 maart heeft de regering in overleg met de haar adviserende instanties nieuwe maatregelen en adviezen afgekondigd met betrekking tot de gevolgen van het Coronavirus. Deze richtlijnen zijn vrijwel een op een overgenomen door alle sportbonden, zo ook de KNBSB. Wat de directe consequenties hiervan zijn voor onze vereniging heeft u inmiddels kunnen lezen in een mail aan alle leden, ouders en verzorgers. Maar voor de volledigheid plaatsen wij de inhoud hiervan ook nog een keer op onze website. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

KNBSB Corona

Het Corona-virus houdt onze gemoederen nog steeds bezig, het is ook echt een serieuze zaak.
Het bestuur blijft de ontwikkelingen scherp in de gaten houden. Vandaag heeft de KNBSB de onderstaande update op haar site geplaatst, die ook onze vereniging raakt met het oog op de geplande oefenwedstrijden met Brabantse verenigingen. Blijf de site en de informatieverstrekking via de teamco-app in de gaten houden.

Update 11 maart: NOC*NSF adviseert haar leden om gevolg te geven aan de oproep van de veiligheidsregio’s in de provincie Noord-Brabant om alle evenementen - waaronder sportwedstrijden- tot en met komend weekend af te gelasten. Dit advies geldt voor alle sportclubs in Noord-Brabant en zowel voor thuis- als uitwedstrijden.

KNBSB Corona

Het zal niemand ontgaan zijn dat ook in ons land het COVID-19 Virus, doorgaans corona-virus genoemd, inmiddels zijn sporen nalaat. Wat de exacte gevolgen hiervan zullen zijn is op dit moment nog moeilijk in te schatten. In hoeverre de ontwikkeling van het virus het reilen en zeilen binnen onze vereniging zal beïnvloeden evenmin.

Het spreekt voor zich dat het bestuur de berichtgeving hieromtrent nauwlettend in de gaten houden. Zodra wij via de gemeente of andere overheden/organisaties nadere informatie of richtlijnen ontvangen zullen wij deze direct doorgeven.

 

Remco L

Vanaf januari 2020 heeft Joost van Kleef het beheer van de materialen binnen onze vereniging overgedragen aan Remco Lablans.

Na alweer een aantal jaren met veel toewijding zich bekommerd te hebben over het de aanschaf, het onderhoud en de bewaking van al onze materialen (en dat zijn er heel wat!), vond Joost het tijd worden om zijn bakens te verzetten binnen onze vereniging. We zullen hem dus zeker tegen blijven komen op de Meerpaal (Heren 2, activiteitencie, MLB, ….).