• 2_slide-10.png
  • 4_spierenvoorspierenbanner.png
  • 5_slide2016.png
  • 6_slide-6.png
  • HD_Familietoernooi_Blauw_2022.png
  • HD_Landelijke_Beeballdag_2022.png
  • HD_Vriendjesdag_2022.png

Afgelopen week is er door een aantal leden gecollecteerd voor het goede doel. In het schema hieronder staat de totale opbrengst van de collecte en een overzicht van het opgehaalde bedrag per collectant.

 

Corine Knake € 72.34
Freek Morel € 71.94
Roan Kompagne € 71.22
Jos v. Brummelen € 70.20
Arnold Bosman € 56.96
Lars Ravesloot € 56.06

 

Zaterdag 12 april is het zover. Dan gaat de honk- en softbalcompetitie van 2003 van start. Dit jaar neemt onze vereniging met 10 teams deel aan de competitie en wie weet komt daar nog een (peanut)team bij. Dat betekent aardig wat wedstrijden elk weekend.

 

Eén van de belangrijke onderdelen bij honk- en softbalwedstrijden is "het scoren". En dan hebben we het niet alleen over de punten pakken, maar ook over het invullen van het score- en het wedstrijdformulier. Als het verloop van de wedstrijd correct is ingevuld op het scoreformulier, dan levert dit zeer bruikbare informatie op voor de trainer/coach. Nu is dat scoren geen eenvoudige zaak. Voor verschillende spelsituaties zijn verschillende tekens bedacht.

Beste Leden,

Hierbij weer een Nieuwsbrief van HSV Houten Dragons.
Veel leesplezier!

Jos van Brummelen
secretaris/penningmeester

De clinic die op woensdagmiddag in de krokusvakantie stond gepland, gaat helaas niet door vanwege het afhaken van Geinoord.

 

Geinoord heeft ons op het allerlaatste moment te kennen gegeven niet meer mee te willen werken aan de clinic, waardoor wij alle kosten zelf zouden moeten betalen. Omdat het aantal mensen zonder medewerking van Geinoord veel lager is, zouden we een erg hoog bedrag per deelnemer moeten vragen of de kosten geheel zelf moeten dragen. Daarom hebben we besloten om de clinic op 26 februari geen doorgang te laten vinden.

Het gereedmaken van de kantine voor het nieuwe seizoen is in volle gang. Zaterdag 18 januari is er de 2e klus ronde geweest in de nieuwe kantine. Helaas is tot nu toe de opkomst van leden die eventueel zouden willen helpen bedroevend. Zaterdag 18 januari waren er slechts 3 ouders en 2 heren senioren. :(

 

Namens de kantine-commissie doe ik bij deze nogmaals een oproep om het klusteam te komen versterken!

Gezien het succes van vorig jaar, proberen we ook dit jaar weer samen met Geinoord een honkbalclinic te organiseren in de krokusvakantie. De planning is voorlopig: woensdagmiddag 26 februari 2003 in 'De Molenwiek'.

 

De bedoeling is om dit in 2 blokken te laten verlopen:

  • peanuts en pupillen;
  • aspiranten en junioren.

 

Houd er alvast rekening mee!

Wanneer? In de weken van 24 februari t/m 8 maart 2003 vindt er in Nederland de jaarlijkse collecte van Jantje Beton plaats. Net als vorig jaar doen de Dragons ook weer mee!

 

Doel

Het doel voor de collecte van dit jaar is geld bijeenbrengen voor het realiseren van een slagkooi op ons veld. Het geld dat resteert, zal ten goede komen aan de kantine. In tegenstelling tot vorig jaar, hebben we nu dus een concreet doel waarvoor we collecteren!

 

De helft van het geld dat we binnenhalen, mogen we als vereniging zelf besteden. De andere helft gaat naar verschillende, door Jantje Beton geselecteerde, goede doelen.