• 2_slide-10.png
  • 4_spierenvoorspierenbanner.png
  • 5_slide2016.png
  • 6_slide-6.png
  • HD_Familietoernooi_Blauw_2022.png
  • HD_Landelijke_Beeballdag_2022.png
  • HD_Vriendjesdag_2022.png

Algemene Ledenvergadering 22 maart

 

In deze vergadering zal het Financieel verslag 2002/2003 vastgesteld gaan worden. De algemene leden-vergadering wordt gehouden in de kantine van HSV Houten Dragons (Warinenpoort) en begint om 20.00 uur (gelieve 15 minuten voor aanvang aanwezig zijn). De vergadering duurt uiterlijk tot 23.00 uur.

Ons bestuur heeft onlangs een KNBSB-scheidsrechterscursus gekocht. Als alles meezit en een fiks aantal gelukkigen heeft de theorieavonden en de praktijk met goed gevolg doorstaan, dan mogen zij straks baseball- of softballwedstrijden in de breedtesport gaan leiden. Het gaat er nu dus echt van komen!


Hoewel de opleiding definitief doorgaat bij deelname van minimaal 12 personen, is er ook een maximum van 18 cursisten vastgesteld. Daarbij staat een zestal enthousiaste leden en ouders en verzorgers van Dragoneers al een hele poos te popelen om hier aan mee te doen, dus enige haast bij het besluit om je in te schrijven is geboden. Daarnaast heeft ons bestuur de plicht om deze opleiding aan te melden op de website van de KNBSB. Op die manier krijgen ook andere belangstellenden de gelegenheid zich in te schrijven. Wie het eerst komt...

Wij zijn dringend op zoek naar leden en ouders of verzorgers van leden die mee willen helpen om twee dugouts af te bouwen en te plaatsen. Erwin van Dorth, de constructeur van de schuilplaatsen, heeft met assistentie onlangs het meeste geprefabriceerde materiaal overgebracht naar ons honk- en softbalterrein. Vanaf komend weekend, 13 en 14 maart, kunnen we dus aan de slag. Alleen met jullie hulp staan er voor aanvang van het competitieseizoen op 10 april, twee schitterende dugouts!

 

Op dit moment is er dus voldoende materiaal om een goeie start mee te maken. Er zijn spanten en verbindingsstukken die, eenmaal op maat gemaakt, een afstand van maar liefst tien meter gaan overbruggen. Vervolgens zijn er nog allerlei stukjes en delen voor de afwerking die het nodige handwerk behoeven.

Een van de recente initiatieven en voornemens is het met grotere regelmaat berichten aan de leden van onze honk- en softbalvereniging. De verschijningsfrequentie zal om te beginnen eens per maand zijn, maar zijn er adhoc zaken te melden dan krijgt iedere Dragon dit natuurlijk zo snel mogelijk toegestuurd.


Honk- en softbal gerelateerde artikelen en reacties kunnen gestuurd worden naar bestuurslid Dick Zomer (pr @ houtendragons punt nl). Hij hoort, leest en verwerkt graag jullie inzendingen en staat open voor ideeën en suggesties.

 

Deze nieuwsbrief staat bol van de relevante artikelen. We hebben er dit keer voor gekozen om de artikelen die op korte termijn actie behoeven bovenaan te zetten. Maar eigenlijk is alles even belangrijk. Omdat onderandere binnenkort het competitieseizoen weer begint en er natuurlijk de algemene ledenvergadering onlangs is geweest, is er ontzettend veel te melden. Vandaar dat het deze keer een enorm lange nieuwsbrief is. Veel leesplezier!

In het opleiden van scheidsrechters gaat een verschil komen in de opleiding tot verenigingsscheidsrechter en bondsscheidsrechter. Vanaf 2004 zullen de scheidsrechters opleidingen op verschillende levels gegeven gaan worden.

Beste leden en ouders van leden,

 

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van de Houten Dragons, welke gehouden zal worden op maandag 26 januari 2004. De vergadering begint om 19.30 uur en zal uiterlijk om 23.00 uur eindigen.

 

De locatie van de vergadering is de bovenzaal van de Grote Geer. Uiterlijk 2 weken voor de vergadering zenden wij u alle stukken.

Gymzaal de Plantage is helaas in week 2 nog niet klaar. De oplevering is gepland in week 3. In overleg met de gemeente hebben we het volgende gewijzigd, zodat toch zoveel mogelijk teams die week hun trainingen hebben.

 

Dames/Heren SB gaan in week 2 nog een weekje in Klavertje Vier trainen (zoals de afgelopen weken). De hele woensdagavond die in de Plantage gepland staat, verhuist voor 1 week naar gymzaal de Vlinder. De pitcher/catcher training van de Junioren verschuift naar de woensdagavond van 21.00 - 21.45 in samenwerking met de Heren.