• 2_slide-10.png
  • 4_spierenvoorspierenbanner.png
  • 5_slide2016.png
  • 6_slide-6.png
  • HD_Bedrijventoernooi_2022.png
  • HD_Familietoernooi_Blauw_2022.png
  • HD_Landelijke_Beeballdag_2022.png
  • HD_Vriendjesdag_2022.jpg

Familie toernooi 1Helaas, helaas, een van onze jaarlijkse top festiviteiten kan dit jaar geen doorgang vinden en dat vinden wij wel heel erg jammer.
Door alle onzekerheden in de ontwikkeling van het Covid-19 virus en door alle verschuivingen binnen onze competities, waardoor we alle wedstrijddagen nodig zullen hebben, hebben we de knoop door moet hakken en besloten het feestelijke Familietoernooi dit jaar te cancelen.

Ja hoor, het staat er echt!Dragons smiley
Vanaf 1 juli is het weer toegestaan om de competitie te hervatten, of beter te beginnen want er was nog geen wedstrijd gespeeld. Natuurlijk zaten we er met spanning op te wachten, en toch kwam het goede nieuws nog onverwachts.  De afgelopen weken is er door de bond dan ook keihard gewerkt aan de protocollen voor honkbal en softbal op basis van versoepelingen die zij aan NOC*NSF en de overheid voorgesteld hebben en die nu dus ook door de overheid doorgevoerd zijn.

baseball clipart smiley face 7Beste leden,  ouders en verzorgers,

We hadden ons uiteraard een hele andere seizoenstart voorgesteld, zeker in ons jubileumjaar, maar soms loopt het even iets anders. Klein lichtpuntje op dit moment is dat we voor de jeugd van onze vereniging de trainingen voorzichtig weer kunnen gaan oppakken. En jeugd is dan de groep spelers en speelsters  -12 jaar en de groep 13-18 jaar. Dit mag echter alleen onder hele strenge voorwaarden en met de nodige beperkingen voor zowel de spelers als begeleiders. Meer over deze voorwaarden en verdere aanwijzingen leest u in de bijlage. Lees dit alsjeblieft van te voren goed (samen met je kind) door.

Beeballdag cancelled

Zoals jullie weten is i.v.m. Corona de Landelijke Beeballdag op 7 juni komen te vervallen.

De KNBSB heeft met alle organiserende verenigingen contact gehad en de vraag gesteld of zij de Beeballdag alsnog in augustus/september willen organiseren of om deze uit te stellen naar volgend jaar.

Wij – de organisatie van de Landelijke Beeballdag - zijn van mening dat in deze onzekere tijd het niet handig is zo’n groot evenement te organiseren. De voorbereiding van dit evenement kost veel tijd en wij vragen ons af of wij in deze tijd voldoende verengingen enthousiast krijgen om hun team in te schrijven en aan de andere kant of wij zelf voldoende vrijwilligers op de been kunnen krijgen.

KNBSB CoronaUpdate 1 april:
In de persconferentie van 31 maart heeft de overheid aangegeven de huidige maatregelen en richtlijnen te verlengen tot ten minste 28 april en daar waar deze al golden tot 1 juni blijven deze onverminderd van kracht. Op haar website heeft de KNBSB aangegeven wat de impact hiervan is voor onze sport. Hieronder vindt u een weergave hiervan plus de link naar de website van de KNBSB.

Daarnaast heeft de bond op haar site ook een item geplaatst opgezet door NOC*NSF met als titel 'Coronavirus en sport: veel gestelde vragen'. Ook hier staan veel wetenswaardigheden in die wellicht veel van uw eigen vragen kunnen beantwoorden. Zeker de moeite waard om even doorheen te scrollen.

Update KNBSB 1 april 2020

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en een onhoudbare druk op de zorg te voorkomen heeft de overheid gisteren (31 maart 2020) bestaande maatregelen verlengd. Zo is onder andere bepaald dat alle sportaccommodaties zeker tot en met 28 april gesloten moeten blijven. Het gevolg hiervan is dat de KNBSB alle competitiewedstrijden tot en met 19 mei annuleert. Deze datum is het gevolg van onze eerder gecommuniceerde maatregel na het vrijgeven van de sportaccommodaties een voorbereidingsperiode van drie weken aan te houden. Hieronder leest u meer over het uitstel van de start van onze competities.

Het bestuur van de KNBSB heeft een brief geschreven bestemd voor alle softballers en honkballers van de aangesloten verenigingen. Omdat het ondoenlijk is deze brief zelf naar al haar leden te versturen zetten wij deze brief op onze website.

KNBSB Corona

Op 23 maart heeft de regering in samenspraak met haar adviesorganen nieuwe, aangescherpte, maatregelen afgekondigd. Onderstaand leest u de voorlopige reactie van de KNBSB hierop. Het spreekt voor zich dat, hoe pijnlijk soms ook, wij ons aan deze adviezen en richtlijnen blijven houden. Het werkt alleen als wij het samen doen!

 

 Reactie KNBSB:

"Op maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Deze aanpak is erop gericht de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn in ieder geval van kracht tot 1 juni, zo maakten de regering en het RIVM bekend.

Wat de gevolgen zijn van deze maatregelen op het beoefenen van sport in het algemeen en onze sporten in het bijzonder, is nog niet duidelijk. De KNBSB heeft in de komende dagen overleg met overheidsinstanties, NOC*NSF en andere bonden om te komen tot een duidelijk beeld van de consequenties voor de competities, evenementen en clubactiviteiten, zowel nationaal als internationaal.

Wij houden verenigingen en leden continu via KNBSB.nl en online kanalen op de hoogte van de situatie en daaropvolgende besluiten."