• 2_slide-10.png
  • 3_HD_Web_Banner_Streamer_20jaar_jubileum_2020.png
  • 4_spierenvoorspierenbanner.png
  • 5_slide2016.png
  • 6_slide-6.png
  • 7_HD_Web_Banner_Streamer_20Jaar_Ani_GIF_v2.gif

Het seizoen is bijna aangebroken en er zijn natuurlijk weer leuke dingen georganiseerd door de KNBSB. Nou zijn er wel meerdere dingen te doen, maar ik vertel hier even speciaal over de Little League.

 

Elk jaar kunnen leden meedoen aan de Little League. Vorig jaar gingen alleen Dylan de Mello en ik. Nou denk je waarschijnlijk: "wat is Little League?". Dat zal ik even uitleggen.

Op 15 februari jl. is in de raadsvergadering van de Gemeente Houten de notitie Visie sportcomplex De Stenen Poort ter debat en stemming gebracht. Onderdeel van deze visie bedroeg een aantal noodzakelijke aanpassing aan onze accommodatie, begroot op € 140.000,-.

 

In de raadsvergadering heeft men uiteindelijk, met 17 stemmen voor (1 onthouding en 4 tegenstemmen), INGESTEMD MET HET VOORSTEL!
Dat de gemeenteraad accoord is gegaan, betekent dus dat op korte termijn een aantal noodzakelijke aanpassingen aan ons veld worden gedaan voor ieders veiligheid en spelplezier. Globaal komen de aanpassingen neer op de volgende:

  • Hoge hekken aan de achterzijde
  • Lage hekken aan de zijkanten van het veld
  • Het juiste soort gravel en een werpheuvel
  • Het inpassen van een tweede veld voor jeugdwedstrijden en softbal

Beste leden,

 

OPROEP: KOMT ALLEN NAAR HET GEMEENTEHUIS OP 15-2-2005 OM 19.45 UUR.

Zoals in de ALV vermeld heeft op 25 januari jl. een commissievergadering plaatsgevonden van de Commissie Samenleving bij de Gemeente Houten. In deze Commissie is een nota rond De Stenen Poort behandeld. De gevraagde beslissingen waren:

 

Gelet op het ontbreken van financiële middelen en fysieke ruimte niet over te gaan tot de aanleg van een nieuw honk- en softbalcomplex in de Kruisboog;
Het principebesluit te nemen om op het thans in gebruik zijnde veld verbeteringen m.b.t. veiligheid en bespeelbaarheid aan te brengen, waarbij een bedrag van € 140.000,- noodzakelijk is;
Tot 2010 niet overgaan tot de aanleg van een vierde hockeyveld voor de Hockeyclub Houten
De commissie reageerde verdeeld en uiteindelijk is er geen besluit genomen. Het stuk zal in de Gemeenteraad van dinsdag 15 februari as. behandeld worden.

Toekomst Stenen Poort niet vastgelegd tot 2010
Verbetering honk- en softbalveld akkoord
23 februari 2005 - Bron: Houtens Nieuws

HOUTEN - Het honk- en softbalveld van de Houten Dragons wordt voor € 140.000 verbeterd en veiliger gemaakt voor spelers, toeschouwers en omwonenden. Voorlopig komt er geen vierde veld voor de hockeyvereniging, maar de raad wilde dit niet vastleggen tot 2010. Met het aannemen van een motie van GroenLinks en de PvdA wilde de raad meer mogelijkheden tot 2010 open houden. Veel partijen voelden er voor om de sportnota en de verdere besluitvorming rond de Ruimtelijke Visie af te wachten en dan verdere besluiten te nemen. Een VVD-motie om de mogelijkheden voor uitplaatsing van het hockey te onderzoeken en die uitplaatsing met woningbouw op de huidige hockeyvelden te betalen, haalde het niet.

De Kop is eraf...
Lees snel onze nieuwsbrief van deze maand

Beste leden en ouders van leden,

 

In navolging van de in december verzonden aankondiging, zijn op 17 januari 2005 de bijbehorende stukken verzonden voor de Algemene Ledenvergadering van maandag 31 januari 2005. Heeft u onverhoopt de stukken niet ontvangen, neemt u dan contact op met ondergetekende.

Hallo honkbal vrienden en vriendinnen.

 

Het seizoen ligt stil, maar ondertussen wordt er hard gewerkt om het nieuwe seizoen weer vlotjes te laten verlopen.
Zo ook door het team van scheidsrechters.

 

Zij vragen jullie vriendelijk om je aan te melden als scheidsrechter. Indien wij voldoende nieuwe aanwas hebben aan scheidsrechters, kunnen wij ook weer een scheidsrechterscursus naar Houten halen. De kosten van de cursus worden door de Dragons vergoed.