• 2_slide-10.png
  • 5_HD_Hemelvaartstoernooi_2024_Web_Streamer_966x123px_v1.png
  • 5_slide2016.png
  • 6_slide-6.png

En ondertussen tijdens de winterperiode…

Regionale samenwerking
- We kunnen dit seizoen helaas nog geen U12-team en beeballteam starten. We werken daarvoor aan samenwerking met Wyck Lions, die op hun beurt dankbaar gebruik kunnen maken van ons U15-team.
- De velden bij de Centrals worden vernieuwd. Daardoor zoeken zij tijdelijk onderdak elders. Houten Dragons neemt -met passen en meten- als combiclub met de Centrals wat betreft softbal een deel hiervan op zich.


Accommodatie
- De verlichting in de slagkooi is aangepast, zodat er nu voldoende verlichting in de kooi is (zie ook verslag elders op deze site).
- Via de gemeente zijn 6 (elders gebruikte) banken geleverd voor bij het honkbalveld. Ze zijn al op hun plaats gezet, maar moeten nog in de clubkleuren geschilderd worden.
- Er wordt ook gewerkt aan een verhoogde tribune, zoals bij het softbalveld.
- We moeten veldverlichting voor het honkbalveld, maar ook verledden van het licht bij het softbalveld helaas voor langere tijd aanhouden. Door het achterblijven van nieuwe leden nemen onze inkomsten te veel af. Daardoor kan er geen geld voor grote zaken worden vrijgemaakt.


Kader
- De kaderleden van Houten Dragons kregen van vertrouwenscontactpersoon Karin Visscher een prima trainingsavond over onze gedragsregels en hoe die in de praktijk toe te passen.


De Meerpaal
- Bij Hockeyclub Houten worden de watervelden vervangen. Dit kan aan het begin van ons seizoen nog wat overlast opleveren.
- Horecamanager Yannick de Kolff is niet meer in dienst bij HC Houten. Er zijn tijdelijk andere bartijden (hoewel wij daar nu nog niet mee te maken hebben). Voor horecazaken lopen de contacten via bestuurslid Ab Greven. Om het overzicht te houden wel graag ook altijd het bestuur van Houten Dragons (Will Mossink) hierbij betrekken.