• 2_slide-10.png
  • 3_HD_Web_Banner_Streamer_20jaar_jubileum_2020.png
  • 4_spierenvoorspierenbanner.png
  • 5_slide2016.png
  • 6_slide-6.png
  • HD_Familietoernooi_Blauw_2021.png
  • HD_Landelijke_Beeballdag_2021.png

KNBSB CoronaDe persconferentie van dinsdagavond 13 oktober heeft een grote impact op de Nederlandse bevolking en zeker op het leeuwendeel van sportminnend Nederland. Met de aangekondigde 'beperkte' lockdown van tenminste 4 weken, ingaande op woensdag 14 oktober 22:00 uur, wordt het seizoen voor alle honk- en softballers feitelijk abrupt beëindigd. Het flonkerende sprankje hoop dat we wellicht de competitie nog af zouden kunnen ronden is verworden tot een uitgedoofde nachtkaars. Jammer maar helaas....

Via bijgevoegde link vinden jullie de laatste informatie die de KNBSB inmiddels op haar site heeft gezet.

Kort samengevat zijn de belangrijkste punten:

  1. Alle competities voor senioren en jeugd worden stilgelegd.
  2. Voor 18 jaar en ouder geldt dat trainingen uitsluitend zijn toegestaan met een maximale groepsgrootte van 4 personen (inclusief de trainer), per veld en met continue inachtneming van de 1,5 meter afstandsregel.
  3. Jeugdteams tot 18 jaar mogen ‘gewoon’ blijven trainen. Wedstrijden onderling met teams van de eigen vereniging zijn toegestaan.

Met betrekking tot de trainingen geldt vervolgens:

Trainingen in teamverband voor 18 jaar en ouder

De trainingen in teamverband van 18 jaar en ouder zijn per woensdag 14 oktober 22.00 uur uitsluitend toegestaan met een maximale groepsgrootte van 4 personen per veld (inclusief trainer) en met continue inachtneming van de 1,5 meter afstandsregel, zowel binnen als buiten de lijnen. 

Jeugdteams tot 18 jaar mogen 'gewoon' blijven trainen

Voor trainingen in teamverband wordt er voor de jeugd tot 18 jaar een uitzondering gemaakt. Zij mogen 'gewoon' blijven trainen. Ook zijn onderlinge wedstrijden met teams van de eigen vereniging toegestaan. 

Richtlijnen toegestane trainingen

Uiteraard blijven bij de trainingen voor de jeugd tot 18 jaar en voor de senioren van 18 jaar en ouder de huidige maatregelen in stand. De belangrijkste aandachtspunten daarbij zijn dat er geen publiek is toegestaan, de richtlijnen voor het dragen van mondkapjes van toepassing zijn en de kantine gesloten is. Het dragen van mondkapjes wordt verplicht zodra dit juridisch is geregeld. Bovenop deze al geldende aandachtspunten zijn ook douches en kleedkamers per woensdag 14 oktober 22.00 uur gesloten.

Bij vragen over de mogelijkheden van de trainingen op ons complex adviseren wij altijd contact op te nemen met onze Coördinator TC Erick Schabracq, het is belangrijk dat we hier proberen alles zoveel mogelijk centraal te regelen.

Nieuwe versie generieke sportprotocol

Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen wordt het generieke sportprotocol van NOC*NSF en de sportbonden aangepast. Klik hier voor de meest actuele versie van dit protocol.

Veelgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus en sport vind je op de sites van de Rijksoverheid en NOC*NSF.