• 2_slide-10.png
  • 4_spierenvoorspierenbanner.png
  • 5_slide2016.png
  • 6_slide-6.png
  • HD_Familietoernooi_Blauw_2022.png
  • HD_Landelijke_Beeballdag_2022.png
  • HD_Vriendjesdag_2022.png

KNBSB Corona

Op 23 maart heeft de regering in samenspraak met haar adviesorganen nieuwe, aangescherpte, maatregelen afgekondigd. Onderstaand leest u de voorlopige reactie van de KNBSB hierop. Het spreekt voor zich dat, hoe pijnlijk soms ook, wij ons aan deze adviezen en richtlijnen blijven houden. Het werkt alleen als wij het samen doen!

 

 Reactie KNBSB:

"Op maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Deze aanpak is erop gericht de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn in ieder geval van kracht tot 1 juni, zo maakten de regering en het RIVM bekend.

Wat de gevolgen zijn van deze maatregelen op het beoefenen van sport in het algemeen en onze sporten in het bijzonder, is nog niet duidelijk. De KNBSB heeft in de komende dagen overleg met overheidsinstanties, NOC*NSF en andere bonden om te komen tot een duidelijk beeld van de consequenties voor de competities, evenementen en clubactiviteiten, zowel nationaal als internationaal.

Wij houden verenigingen en leden continu via KNBSB.nl en online kanalen op de hoogte van de situatie en daaropvolgende besluiten."