• 2_slide-10.png
  • 5_slide2016.png
  • 6_slide-6.png
  • HD_WarmingUpToernooi_2023_Web_Streamer_966x123px_v1.png
  • HD_WarmingUpToernooi_2023_Web_Streamer_v1.png

Update 19 maart: KNBSB Corona

Als gevolg van de huidige ontwikkelingen rond het coronavirus heeft de gemeente Houten besloten al haar Gemeentelijke Sportaccommodaties op slot te doen. De bedoeling van dit besluit is dat daar in het geheel geen (sport)activiteiten meer zullen of kunnen plaatsvinden. In verenigingsverband was daar vorige week, vrijdag 13 maart reeds toe besloten! Dit nieuwe besluit is dus een uitbreiding hierop en moet erin resulteren dat er totaal geen (sport)activiteiten meer plaats (zullen) vinden op de betreffende locaties en terreinen!

Bij alle (buiten)sportaccommodaties worden de hekken en poorten van gemeentewege op slot gedaan/afgesloten, waarmee het niet langer mogelijk is/wordt om (langs reguliere weg) op het complex te komen. Het is dus tot nader aankondiging niet toegestaan om i.c. op de Meerpaal individueel of in groeps-/vriendenverband enige vorm van sport te bedrijven en/of zich daar op te houden. 

Voor de Meerpaal heeft dit tot gevolg dat alle hekken en poorten worden gesloten en op slot worden gedraaid; ingeval de aanwezige middelen om af te sluiten daartoe niet geheel toereikend mochten zijn, dan wordt -waar nodig- bij die betreffende toegang een kettingslot aangebracht. 

Tot nader bericht kan er dus niemand op het terrein, noch op de velden, noch bij de lockers.
Het spreekt voor zich dat wij met zijn allen dit vergaande besluit respecteren.