• 2_slide-10.png
  • 4_spierenvoorspierenbanner.png
  • 5_slide2016.png
  • 6_slide-6.png
  • HD_Familietoernooi_Blauw_2022.png
  • HD_Landelijke_Beeballdag_2022.png
  • HD_Vriendjesdag_2022.png

KNBSB CoronaOp donderdag 12 maart heeft de regering in overleg met de haar adviserende instanties nieuwe maatregelen en adviezen afgekondigd met betrekking tot de gevolgen van het Coronavirus. Deze richtlijnen zijn vrijwel een op een overgenomen door alle sportbonden, zo ook de KNBSB. Wat de directe consequenties hiervan zijn voor onze vereniging heeft u inmiddels kunnen lezen in een mail aan alle leden, ouders en verzorgers. Maar voor de volledigheid plaatsen wij de inhoud hiervan ook nog een keer op onze website. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

 

Beste leden, ouders, verzorgers

Het zal u zeker niet ontgaan zijn dat het Coronavirus, officieel Covid-19 Virus, ons land steeds meer in haar grip heeft. De laatste ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat ons kabinet, op voorspraak van het RIVM, verregaande maatregelen en adviezen heeft afgekondigd. Deze maatregelen treffen ons allemaal, dus ook de sport. Van meet af aan hebben wij ons als vereniging op het standpunt gesteld dat wij de richtlijnen en adviezen van de overheid, RIVM, NOC*NSF en sportbond KNBSB zullen volgen.

Op basis van de huidige richtlijnen is door de meeste sportbonden, waaronder de KNBSB, afgesproken dat er in elk geval tot en met 31 maart geen sportevenementen en -wedstrijden zullen worden gespeeld in ons land. Dus geen competitie- en oefenwedstrijden en geen toernooien.

Ook is geadviseerd alle andere clubbijeenkomsten in de sportwereld uit te stellen. Daar vallen trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen ook onder.
Daarom is ook het clubhuis op de Meerpaal voor de rest van deze maand gesloten.

Dit alles heeft ook weer directe gevolgen voor ons Openingsweekend op 28 en 29 maart.
Alle voorbereidingen ten spijt, en dat waren er vele, zien wij ons genoodzaakt dit feestelijke evenement vooralsnog niet door te laten gaan. Of van uitstel ook afstel komt kunnen we nu nog niet voorzien. Wel zullen wij ernaar streven om in elk geval een deel van de voor dat weekend geplande activiteiten op een latere datum alsnog plaats te laten vinden. Het blijft natuurlijk wel een jubileumjaar en dat laten we niet zomaar aan ons voorbij gaan.

Met diegenen onder jullie die reeds betaald hadden voor de feestavond zal binnenkort contact opgenomen worden om het geld weer terug te ontvangen. Zeg maar een Tikkie-terug actie.

Het spreekt voor zich dat zodra er zich nieuwe feiten voordoen, die betrekking hebben op onze vereniging en het wel en wee van het Coronavirus, wij jullie weer direct zullen informeren.

Namens het Bestuur van de Houten Dragons,

Met sportieve groet,

Bart Keijl
Voorzitter Houten Dragons