• 2_slide-10.png
  • 4_spierenvoorspierenbanner.png
  • 5_slide2016.png
  • 6_slide-6.png
  • HD_Familietoernooi_Blauw_2022.png
  • HD_Landelijke_Beeballdag_2022.png
  • HD_Vriendjesdag_2022.png

KNBSB Corona

Het zal niemand ontgaan zijn dat ook in ons land het COVID-19 Virus, doorgaans corona-virus genoemd, inmiddels zijn sporen nalaat. Wat de exacte gevolgen hiervan zullen zijn is op dit moment nog moeilijk in te schatten. In hoeverre de ontwikkeling van het virus het reilen en zeilen binnen onze vereniging zal beïnvloeden evenmin.

Het spreekt voor zich dat het bestuur de berichtgeving hieromtrent nauwlettend in de gaten houden. Zodra wij via de gemeente of andere overheden/organisaties nadere informatie of richtlijnen ontvangen zullen wij deze direct doorgeven.

Onderstaand artikel is door de KNBSB op haar site geplaatst en uiteraard onderschrijven wij de daarin genoemde aanbevelingen van harte.

"Overal ter wereld worden er maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De uitbraak van het virus heeft ook veel impact op de sportwereld en zoals bekend heeft het virus ook ons land bereikt. Zo is het Olympisch kwalificatietoernooi van onze honkbalploeg uitgesteld tot juni.  

De Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond  volgt de adviezen van het NOC*NSF en het RIVM en houdt deze nauwlettend in de gaten. Er is op dit moment geen aanleiding om (bepaalde) wedstrijden op onze speelkalenders niet door te laten gaan. Mocht dat wel aan de orde zijn, worden verenigingen en scheidsrechters hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd.

De belangrijkste maatregelen die je zelf kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:

- Was je handen regelmatig

- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

- Gebruik papieren zakdoekjes

Zie: Vragen over het Coronavirus en Sport
Meer informatie vindt u op de website van het RIVM en het NOC*NSF.  "