• slide-6.png
  • slide-8.png
  • slide-10.png
  • slide-11.png
  • slide-12.png
  • slide16.png
  • slide2016.png

Mr Oliebol

Afgelopen maandag, bij aanvang van de training, werd Sjaak van der Geer in het bijzijn van zijn trainingsmaatjes van het Slowpitch team verrast door een afvaardiging van het bestuur en de organisatie van de Seizoenopening. Sjaak werd geprezen en bedankt voor zijn nadrukkelijke bijdrage aan het thema van de openingsdag “Een bol voor een bal”.


Met zijn oliebollenkraam heeft Sjaak maar liefst €500 binnengehaald, dit is na aftrek van de gemaakte kosten. Verder deed Sjaak dit geheel belangeloos.  Chapeau Sjaak!!

Sjaak 7 Sjaak 2

Uit handen van de voorzitter ontving hij een Certificaat van echtheid dat hem het alleenrecht verleent tot het dragen van de enige echte wedstrijdpet met de naam “Mr Oliebol”. Waarop hij uithanden van Joyce deze pet ook daadwerkelijk in ontvangst mocht nemen, samen met een leuke attentie (om iets leuks voor zijn vrouw te kopen die hem zo node moest missen dat bewuste weekend).

Sjaak was zeer verguld en gaat de pet zeker dragen. Het certificaat krijgt een plekje in zijn oliebollenkraam.

Sjaak 6

De vereniging is Sjaak zeer erkentelijk want zijn bijdrage heeft de noodzakelijke extra investering in nieuwe ballen mede mogelijk gemaakt. De vereniging verbruikt jaarlijks vele ballen, maar dit jaar moesten er extra veel aangeschaft worden omdat de KNBSB besloten had om enkele jeugdafdelingen met andere soorten ballen te laten spelen. Eigenlijk is dit dus ook een verkapte oproep om zuinig met onze ballen om te springen.