• slide-6.png
  • slide-8.png
  • slide-10.png
  • slide-11.png
  • slide-12.png
  • slide16.png
  • slide2016.png

Toernooien

 

Joyce FB rond

 

Deze week is Joyce Schrabracq door een deskundige jury officieel genomineerd als Sportvrijwilliger 2017!


Het spreekt voor zich dat de vereniging heel blij en trots is met deze nominatie.

 

 

 

Hieronder lezen jullie onze motivatie om Joyce dit jaar voor te dragen voor een nominatie.

Wat heeft deze persoon gedaan voor de sportorganisatie in het jaar 2017, waardoor deze persoon in aanmerking komt voor een nominatie?:
Joyce heeft eigenhandig vanuit het niets een nieuwe door de KNBSB gepropageerde nieuwe spelvorm in de vereniging geïntroduceerd te weten Slowpitch Softbal. De KNBSB hoopt onder andere met de introductie van deze nieuwe spelvorm de belangstelling voor honk en softbal in NL meer leven in te blazen. Het is Joyce heel erg goed gelukt dat in Houten te doen. In 2017 is bij de Houten Dragons een slowpitch team gevormd dat onder de naam Dragons Squad door het leven gaat. Het team bestaat inmiddels uit meer dan 15 mensen en heeft deelgenomen aan door de KNBSB georganiseerde wedstrijden en een groot aantal toernooien. De inspanningen van Joyce zijn ook de KNBSB opgevallen. Ze is dan ook in de loop van het seizoen uitgenodigd voor het lidmaatschap van de landelijke werkgroep die Slowpitch in Nederland verder moet stimuleren. Ze onderhoud bovendien belangrijke contacten met andere belangrijke 'spelers' zoals het Dutch National Team (DNT) dat kort na de zomer op onze vereniging een clinic heeft verzorgd voor spelers van onze vereniging en andere verenigingen in de omgeving.


Waarom heeft u deze persoon aangemeld voor de titel Sportvrijwilliger Houten 2017? :
In de eerst plaats vanwege het bovenstaande maar ook vanwege het feit dat Joyce sinds 2016 twee belangrijke functies in de vereniging vervuld. In de eerste plaats die van wedstrijdsecretaris. Dat is een spilfunctie in de club die ze meer dan adequaat vervuld. En dat is geen sinecure wanneer je bedenkt dat ivm tegenvallende weersomstandigheden zowel dit voorjaar als dit najaar ontzettend veel wedstrijden moesten worden afgelast en dus opnieuw moesten worden ingepland. Daarnaast heeft ze ook de verantwoordelijkheid voor de wat zieltogende verkoop van clubkleding overgenomen en is ze druk doende een webwinkel in te richten om eea beter te stroomlijnen. Last but not least: Joyce verzet niet alleen ontzettend veel belangrijk werk. Van belang is ook de manier waarop ze dat doet. Ze is in staat zelfstandig beslissingen te nemen maar weet ook goed wanneer ze daarover contact met het bestuur moet hebben. Bovendien is ze als geen ander in staat soms lastige kwesties op een heel hartelijke manier op te lossen. Ze draagt op die manier veel bij aan de goede sfeer in de vereniging.

Stem op Joyce!!!
De jury van het Sportgala Houten heeft als belangrijke taak om te bepalen wie de winnaar wordt van de Sportprijs Houten 2017. Via een online stemming hebben ook het publiek en de inwoners van de gemeente Houten en omgeving de kans om hun voorkeur uit te spreken voor de winnaar. De uitslag van de online stemming telt mee als één stem bij de jury-stemming. Online stemmen kan vanaf 2 januari 2018!
Op de site van Sportgala Houten staan alle genomineerden in alle categorien vermeld. 

logo sportgala houten