• 2_slide-10.png
  • 3_HD_Web_Banner_Streamer_20jaar_jubileum_2020.png
  • 4_spierenvoorspierenbanner.png
  • 5_slide2016.png
  • 6_slide-6.png
  • 7_HD_Web_Banner_Streamer_20Jaar_Ani_GIF_v2.gif

Geachte Commissie Samenleving,

 

Als voorzitter van de Houten Dragons wil ik graag het woord tot u richten. Zoals u weet is onze Honk- en Softbalvereniging drie jaar geleden opgericht. Zojuist zijn we ons vierde seizoen ingegaan. Ons ledental heeft in deze jaren een explosieve groei doorgemaakt, waarbij wij met onze huidige 130 spelende leden al snel aan het maximum aantal teams zaten, dat op het huidige veld kan spelen.

 

Vanaf april 2001 zijn wij tijdelijk gehuisvest op sportpark "De Stenen Poort". Aanvankelijk samen met korfbal vereniging Victum. Na het vertrek van de korfballers, zijn wij sinds vorig jaar hoofdgebruiker van dit veld. Om onze sport te kunnen beoefenen, zijn er door de gemeente enkele voorzieningen getroffen, zoals een backstop en een gravellaag. Onze vereniging is hier zeker dankbaarvoor, maar wij hebben het afgelopen jaar ook herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat dit onvoldoende is om de sport op een veilige wijze te beoefenen. Veiligheid, zowel voor onze leden, als voor de omwonenden, heeft voor het bestuur van de vereniging een hoge prioriteit. Inmiddels heeft de gemeente ons een aantal aanpassingen beloofd om de veiligheid te vergroten, zoals hekken in het links- en rechtsveld en een verlenging van de backstop om ons publiek en de spelers op het handbalveld bescherming te bieden. Het ontbreken van deze voorzieningen heeft al een aantal keren tot gevaarlijke situaties geleid. Wij gaan ervan uit dat bij aanvang van ons nieuwe wedstrijdseizoen in maart 2004 de toegezegde voorzieningen zijn aangebracht.

 

De vereniging Houten Dragons is blij dat we op dit moment van de Stenen Poort gebruik mogen maken en is ook verheugd dat de wethouder gezorgd heeft voor enkele van de noodzakelijke verbeteringen in dit seizoen. Ondanks dat wij erg blij zijn met het feit dat de gemeente onze groeiende vereniging binnen redelijke tijd een tijdelijk onderkomen heeft verschaft, wijzen wij erop dat wij in al onze contacten met u hebben benadrukt, dat onze huidige stek niet voldoet als permanent verblijf. Dit vanwege alle eisen die gesteld worden aan een honk- en softbalaccommodatie.

Ik zal enkele van deze vereisten nu nader aan u verklaren.

 

De huidige afmetingen van het veld voldoen niet aan de door de K.N.B.S.B (honk- en softbal bond) gestelde eisen, waardoor wij alleen met dispensatie kunnen meedoen aan de reguliere competitie. De Stenen Poort is eenvoudigweg te klein om te dienen als volwaardig honk- of softbalveld.

Daarnaast zijn onze junioren en senioren honkballers nu genoodzaakt zonder werpheuvel te spelen. Ook de bezoekende teams klagen regelmatig over de afwezigheid van een heuvel. De vraag is hoe lang deze situatie nog geaccepteerd wordt, zeker gezien de recente promotie van ons eerste heren honkbalteam. Voor de Houten Dragons is het essentieel dat we onze senioren behouden, omdat zij tevens het kader vormen van onze jeugd. Zonder seniorenleden kan de vereniging eenvoudig weg niet functioneren.

Met de huidige accommodatie en de groei van de vereniging de afgelopen jaren, zitten wij aan de grenzen van onze groeimogelijkheden wat betreft trainingen en wedstrijden. Om nog verder te kunnen groeien is een tweede speelveld een absolute vereiste.

Dat wij op verdere groei kunnen rekenen blijkt niet alleen uit de huidige enthousiaste aanwas van nieuwe leden, maar valt ook af te leiden uit de demografische ontwikkelingen die Houten in de komende 5 jaren nog te wachten staan. Wij zijn er groot voorstander van dat Houten een gevarieerd sportaanbod heeft voor de groeiende groep jongeren, en onze sport heeft daarin bestaansrecht.

 

Reeds in mei 2001 hebben wij op verzoek van de gemeente Houten een globaal plan van eisen neergelegd. Tot op heden is een formele reactie op dit plan uitgebleven, waardoor wij ons gepasseerd voelen. Zeker omdat wij nu de indruk krijgen dat de gemeente meent dat onze vereniging tenminste de komende 5 jaren goed zou kunnen overleven aan de Stenen Poort. Het tegendeel lijkt het geval: wij verwachten zelfs een terugloop van leden, zodra er geen direct toekomstperspectief is om ons verder te ontwikkelen tot een vereniging met een volwaardige accommodatie. Wij zijn zeker bereid hierin een actieve rol te blijven spelen en samen met de gemeente te zoeken naar mogelijkheden om dit te realiseren. Wat wij echter nodig hebben is een uitgestoken hand. Biedt ons deze, en wij slaan graag met u de handen ineen om te werken naar een sportieve toekomst en een plek voor een bloeiende honk- en softbalvereniging in de gemeente.

 

Door als gemeente deze handschoen nu op te pakken kunt u ervoor zorgen dat onze leden dit in de toekomst met veel plezier op sportieve wijze kunnen blijven doen.

 

Dank voor uw aandacht.

 

ter vergadering uitgedeeld: globaal plan van eisen 2001, kopie toespraak