• 2_slide-10.png
  • 3_HD_Web_Banner_Streamer_20jaar_jubileum_2020.png
  • 4_spierenvoorspierenbanner.png
  • 5_slide2016.png
  • 6_slide-6.png
  • 7_HD_Web_Banner_Streamer_20Jaar_Ani_GIF_v2.gif

Toekomst Stenen Poort niet vastgelegd tot 2010
Verbetering honk- en softbalveld akkoord
23 februari 2005 - Bron: Houtens Nieuws

HOUTEN - Het honk- en softbalveld van de Houten Dragons wordt voor € 140.000 verbeterd en veiliger gemaakt voor spelers, toeschouwers en omwonenden. Voorlopig komt er geen vierde veld voor de hockeyvereniging, maar de raad wilde dit niet vastleggen tot 2010. Met het aannemen van een motie van GroenLinks en de PvdA wilde de raad meer mogelijkheden tot 2010 open houden. Veel partijen voelden er voor om de sportnota en de verdere besluitvorming rond de Ruimtelijke Visie af te wachten en dan verdere besluiten te nemen. Een VVD-motie om de mogelijkheden voor uitplaatsing van het hockey te onderzoeken en die uitplaatsing met woningbouw op de huidige hockeyvelden te betalen, haalde het niet.

In de gemeenteraad van 15 februari zei de wethouder toe dat hij binnenkort met de sportnota komt waarin ingegaan zal worden op de wensen en behoeften van de diverse sportverenigingen als het gaat om de accommodatie. Ook die van de gebruikers van de Stenen Poort. Een motie van GroenLinks en de PvdA om het college zo snel mogelijk alle mogelijkheden en alternatieven op een rijtje te laten zetten met de financële gevolgen, haalde het daarom niet. Alle partijen in de raad hadden moeite met de voorstellen van het college. De meesten gingen met tegenzin akkoord met de financiëring van het voorstel. 
Het vastleggen van ontwikkelingen tot 2010 voor drie verenigingen waarbij in ieder geval twee verenigingen daar niet gelukkig mee waren, stuite op weerstand. Hockeyclub Houten wil een vierde veld. De Houten Dragons willen liefst ergens anders een volwaardige honk- en softbalaccommodatie. 
De VVD vond € 140.000 hoog in verhouding tot het aantal leden van de vereniging en wilde de Houten Dragons voor dit bedrag tot 2015 op de Stenen Poort laten spelen. Volgens GroenLinks moeten eventuele geldopbrengsten van uitplaatsing van het hockey niet alleen aan de hockey maar ook aan andere verenigingen ten goede kunnen komen. Voorlopig sporten ze op de Stenen Poort, maar misschien zien de verenigingen hun wensen toch eerder ingewilligd dan 2010. Bijvoorbeeld wanneer de Stenen Poort als inbreidingslocatie wordt bestempeld. (JvA) 

 

Grote opknapbeurt voor veld De Stenen Poort
23 februari 2005 - Bron: Trefpunt

HOUTEN - De gemeenteraad stemde dinsdag 15 februari in met het voorstel van burgemeester en wethouders om 140.000 euro beschikbaar te stellen voor verbeteringen aan het sportcomplex De Stenen Poort. Dit geld wordt gebruikt om het veld waar honk- en softbalvereniging Houten Dragons op speelt veiliger en beter bespeelbaar te maken.

Drie sportverenigingen maken op dit moment gebruik van De Stenen Poort: Hockey Club Houten, Houten Dragons en Handbalvereniging Houten. De hockeyclub wil graag een 4e veld en twee extra kleedkamers en de Houten Dragons heeft behoefte aan een specifiek softbalveld en een combinatieveld (waarop zowel honkbal als softbal gespeeld kan worden). De handbalvereniging kan met het huidige veld goed uit de voeten. 
Omdat het de gemeente ontbreekt aan financiële middelen en fysieke ruimte om een nieuw honk- en softbalcomplex aan te leggen, werd een bedrag van 140.000 euro beschikbaar gesteld om het huidige veld te verbeteren. De VVD vond deze investering veel te hoog voor een vereniging met 120 leden. Ook had zij grote moeite met een afschrijvingstermijn van vijf jaar, omdat het onzeker is of de sportverenigingen na 2010 nog gebruik kunnen maken van De Stenen Poort (dat moet nog blijken uit de Ruimtelijke Visie, die later dit jaar behandeld wordt).
De overige partijen waren geen van allen gelukkig met het feit dat zowel de hockeyclub als de honkbalclub worden belemmerd in hun groei. Zij stemden in met het voorstel om de sportbeoefening op de korte termijn niet in gevaar te brengen, maar gaven wethouder Ton Strien de duidelijke opdracht mee te kijken naar een andere locatie voor de hockeyclub, zodat beide verenigingen kunnen blijven groeien. 

Geen uitbreiding voor sportclubs
16 februari 2005 - Bron: Utrechts Nieuwsblad

HOUTEN - De Sportverenigingen op het sportcomplex de Stenen Poort in Houten moeten het voorlopig doen met hun huidige onderkomen. De gemeente Houten heeft geen geld en ruimte voor verplaatsing of uitbreiding. Dat heeft de gemeenteraad gisteravond besloten. Een tegenvaller voor de Honk- en Softbalvereniging Houten Dragons, Hockeyclub Houten en Handbalvereniging, die vroegen om betere voorzieningen omdat ze meer leden krijgen. Voor de verbetering van het honk- en softbalsportveld trok de raad wel een bedrag van 140.000 euro uit.

 

Toekomst Stenen Poort besproken
"Halfbakken oplossing waar niemand tevreden mee is"
2 februari 2005 - Bron: Houtens Nieuws

Deze week was onderstaand artikel te lezen in het Houtens Nieuws ('t Groentje).

HOUTEN - Besluiten om geen vierde hockeyveld aan te leggen. Voor het honkbalveld €140.000 investeren om het beter bespeelbaar te maken en het gebruik veiliger te maken voor spelers en omgeving. Het college stelt voor om hiermee Sportcomplex de Stenen Poort tot 2010 voor hockey, handbal en honk- en softbal te blijven gebruiken. Een aantal commissieleden vond het een "halfbakken oplossing" waar zowel de hockeyclub als de Houten Dragons niet tevreden mee waren. Mogelijk komt een aantal partijen in de raad met een voorstel om een andere oplossing te zoeken.

In de commissie Samenleving van 25 januari maakten vertegenwoordigers van beide verenigingen gebruik van de mogelijkheid om in te spreken. Dhr. Giezen zei namens de honk- en softbalvereniging Houten Dragons het voorgenomen besluit te betreuren, maar vroeg wel om een akkoord voor de aanpassingen waarmee het veld verbeterd wordt maar helaas nog steeds te klein is volgens de richtlijnen van hun sportbond. HD hoopt op termijn naar de Kruisboog te kunnen, maar had in overleg met de gemeente erkend dat ook zelf als vereniging niet op korte termijn aan te kunnen. De heer Sig van de hockeyclub vertelde dat een nieuw clubhuis gebouwd moet worden. Het huidige voldoet niet aan de wet en is te klein. Hij betreurde het dat er de al zo lang gewenste uitbreiding met een vierde veld uitblijft. Volgens hem gaat de aanvoer vanuit de jeugd voor oudere competitieteams daaronder lijden.

Commissie
Mevr. Geurtsen van het CDA kon inhoudelijk met het voorstel instemmen maar had moeite met het voorstel te dekken met meevallers uit de begroting voor 2005. PvdA'er Schrieken kon niet akkoord gaan met dit voorstel. Het zet de boel tot 2010 op slot, tegen aanzienlijke kosten. Mevr. Huissoon van Houtens Belang vond de investering in het honkbalveld noodzakelijk voor de spelers en de omgeving. SGP'er Vermaat kon instemmen met het voorstel. Van Ommen van de ChristenUnie wilde beide verenigingen ook graag meer duidelijkheid kunnen geven voor na 2010 en wil dat de gemeente actief geld daarvoor zoekt. D66-er Manders vond het een onbevredigende oplossing voor de korte termijn. VVD'er Dekker vroeg zich af of de hockeyclub niet uitgeplaatst kon worden naar een nieuwe locatie met meer mogelijkheden voor de club waarbij woningbouw op de oude locatie geld zou kunnen genereren voor nieuwe plannen. Mevrouw Bierens van GroenLinks benadrukte dat beide sportclubs dingen willen die niet in het voorstel staan.

Projectopdracht
D66-er Manders vroeg zich af of het college geen projectopdracht kon geven om uitplaatsing van de hockey te onderzoeken. De commissievoorzitter gaf aan dat er in de raad moties of amendementen ingebracht kunnen worden. VVD'er Dekker kondigde min of meer aan met iets te komen. Bouwen op de Stenen Poort sluit aan bij de wens voor inbreidingslocaties voor woningbouw zoals door een raadsmeerderheid uitgesproken in het debat over de Ruimtelijke Visie. Vertegenwoordigers van de sportclubs vertelden dat de hockeyclub al vanaf 2002 aangeeft dat ze misschien beter kunnen verhuizen. Houten Dragons vrezen dat verplaatsing van de hockey dan over 4 of 5 jaar kan. "Dan is er weer een seizoen voorbij. De aanpassingen die we vragen hebben we nu nodig."

 

Houten heeft geen geld voor uitbreiding van Stenen Poort
2 februari 2005 - Bron: Utrechts Nieuwsblad, 19-01-2005

HOUTEN - De Houtense sportverenigingen die nu gebruik maken van sportcomplex De Stenen Poort moeten het de komende jaren doen met hun huidige onderkomen. 
Er is geen geld en ruimte voor verplaatsing of uitbreiding, concludeert de gemeente Houten.

Dat staat in een visiedocument dat volgende week in de raadscommissie Samenleving wordt besproken. Deze visienota is opgesteld vanwege de groei en behoeften van de drie sportverenigingen die gebruik maken van het sportcomplex aan de Warinenpoort in de wijk Tiellandt. De drie sportclubs Houten Dragons, Hockeyclub Houten en Handbalvereniging Houten hebben de afgelopen jaren aardig wat nieuwe leden kunnen inschrijven. Honk- en softbalvereniging Houten Dragons telt 133 leden (96 in 2001), Hockeyclub Houten is van 600 (2001) naar 820 leden gegroeid en de handbalvereniging telt nu 79 leden tegen 57 in 2000.

Dat brengt problemen met zich mee, bijvoorbeeld op het gebied van de organisatie van trainingen en wedstrijden. Hockeyclub Houten heeft nu al behoefte aan een vierde kunstgrasveld. Houten Dragons moeten het doen zonder volwaardig honkbalveld, en daarvoor is ook niet voldoende ruimte op De Stenen Poort. Hierdoor kunnen leden niet tot een hoog spelniveau doorgroeien. De gemeente heeft onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de verenigingen tegemoet te komen. Een nieuwe accommodatie voor Houten Dragons met honkbalveld op het nieuwe sportpark De Kruisboog kost 2 tot 2,5 miljoen euro. Zo'n grote investering voor zo'n kleine doelgroep vindt de gemeente niet verantwoord. Houten Dragons moeten dus genoegen nemen met het huidige veld. Doordat de honk- en softbalvereniging niet verhuist, is er tot 2010 ook een ruimte voor een vierde veld voor Hockeyclub Houten.
De sportclubs reageren teleurgesteld. "De investering is hoog, dus we snappen de keuze van de gemeente wel," zegt secretaris Maarten Giezen van Houten Dragons. "Maar het was voor ons de enige manier om te kunnen blijven groeien en ontwikkelen. Doordat we geen honkbalveld hebben, gaan leden ergens anders naartoe. Dat gebeurt nu al."

Ook voorzitter Gert Wich van Hockeyclub Houten vreest voor de aanwas van nieuwe leden en het voortbestaan van een gezonde jeugdafdeling. "We lopen in elke leeftijdcategorie en op elk niveau vast. We werken nu al met een wachtlijst. We weten jongeren tot 25 jaar goed aan ons te binden. Die zijn van de straat." Als er op de Stenen Poort geen uitbreiding mogelijk is, zou Wich het liefst zo snel mogelijk verhuizen naar een andere locatie in Houten.