• 1_slide HD Familietoernooi Blauw 2020.png
 • 2_slide-10.png
 • 3_HD_Web_Banner_Streamer_20jaar_jubileum_2020.png
 • 4_spierenvoorspierenbanner.png
 • 5_slide2016.png
 • 6_slide-6.png
 • 7_HD_Web_Banner_Streamer_20Jaar_Ani_GIF_v2.gif

Beste Leden,

 

Bij deze ontvangen jullie de concept agenda van de Algemene Ledenvergadering van 30 januari a.s. met excuses voor de late verzending van de vergaderstukken. Als bijlage treffen jullie het concept verslag van de vergadering van 31 oktober 2001, de begroting 2001/2002, het verslag van de kantinecommissie en het verslag van de kledingscommissie, welke nog niet eerder waren verzonden.

De agenda voor woensdag a.s. ziet er als volgt uit:

 1. opening
 2. agenda e.e.w.d.
 3. mededelingen Notulen ALV 31 oktober 2001
 4. Binnengekomen / verzonden post
 5. Financieel jaarverslag (wordt ter vergadering uitgedeeld)
 6. Sponsorcommissie
 7. Reiskostenregeling (zie voorstel bestuur)
 8. wat verder ter tafel komt
 9. rondvraag en sluiting

ad 7. De koers van deze commissie zal kort worden toegelicht ter informatie van de ALV.

ad 8. Er zijn geen alternatieve voorstellen voor reiskostenvergoeding bij het bestuur ingediend. Derhalve is het bestuursvoorstel als volgt: Bestuurders van voertuigen die leden vervoeren van en naar competitiewedstrijden buiten Houten ontvangen van ieder lid van het team dat meerijdt een vaste vergoeding per bestemming. De verschillende kosten zijn eerder onder de leden rondgedeeld (verkrijgbaar op verzoek bij secretariaat). De coaches zien toe op de naleving van de reiskostenregeling binnen hun eigen team. De coaches hebben de vrijheid om met de vervoerders een andere regeling te treffen of om af te spreken dat van deze regeling wordt afgezien. Dit voorstel wordt door het bestuur slechts als basisregeling gezien waarvan teams gebruik kunnen maken.