• 2_slide-10.png
  • 3_HD_Web_Banner_Streamer_20jaar_jubileum_2020.png
  • 4_spierenvoorspierenbanner.png
  • 5_slide2016.png
  • 6_slide-6.png
  • 7_HD_Web_Banner_Streamer_20Jaar_Ani_GIF_v2.gif

Beste leden en ouders van leden,

 

In navolging van de in december verzonden aankondiging, zijn op 17 januari 2005 de bijbehorende stukken verzonden voor de Algemene Ledenvergadering van maandag 31 januari 2005. Heeft u onverhoopt de stukken niet ontvangen, neemt u dan contact op met ondergetekende.

De ALV wordt gehouden in de bovenzaal van de Grote Geer en zal om 20.00 uur beginnen. Ik wil u daarom ook verzoeken om ruim op tijd aanwezig te zijn.

 

Nog even ter herinnering: Wij gaan ervan uit dat u de stukken voorafgaande aan de vergadering al heeft doorgenomen en dus op de hoogte bent! Voor de procedure omtrent het stemmen bij de verschillende voorstellen verwijs ik u naar de procedure, zoals omschreven bij de agenda.

 

Met vriendelijke groet,

 

Maarten Giezen
secretaris
HSV Houten Dragons