• 1_slide HD Familietoernooi Blauw 2020.png
  • 2_slide-10.png
  • 3_HD_Web_Banner_Streamer_20jaar_jubileum_2020.png
  • 4_spierenvoorspierenbanner.png
  • 5_slide2016.png
  • 6_slide-6.png
  • 7_HD_Web_Banner_Streamer_20Jaar_Ani_GIF_v2.gif

Schrijf nu alvast de datum in je agenda!

 

Op 20 januari 2003 wordt in de bovenzaal van De Meerkoet van 20:00 - 22:30 uur de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Dragons gehouden. Op deze ALV komen zaken zoals de begroting, het financieel jaarverslag, de accommodatie, veranderingen in de samenstelling van het bestuur, contributie, verslagen van de verschillende commissies en overige onderwerpen die belangrijk zijn voor het soepel draaien van de vereniging aan de orde.

Bij deze willen we iedereen uitnodigen om aanwezig te zijn op de Algemene Ledenvergadering.

 

Enkele puntjes van aandacht:

  • alleen leden en ouders/verzorgers van jeugdleden hebben stemrecht in de vergadering;
  • leden die andere personen willen machtigen tot stemmen dienen schriftelijk een machtiging in te dienen bij het bestuur (dit kan ook op de ALV zelf). Deze machtiging dient door beide personen ondertekend te zijn;
  • eventuele punten die u graag in de ALV behandeld zou willen zien, kunt u schriftelijk richten aan het bestuur (p/a: Jachthoeve 38, 3992 NV Houten);
  • u ontvangt enkele weken voor de Algemene Ledenvergadering de definitieve agenda.