• 2_slide-10.png
  • 3_HD_Web_Banner_Streamer_20jaar_jubileum_2020.png
  • 4_spierenvoorspierenbanner.png
  • 5_slide2016.png
  • 6_slide-6.png
  • 7_HD_Web_Banner_Streamer_20Jaar_Ani_GIF_v2.gif

Ons bestuur heeft onlangs een KNBSB-scheidsrechterscursus gekocht. Als alles meezit en een fiks aantal gelukkigen heeft de theorieavonden en de praktijk met goed gevolg doorstaan, dan mogen zij straks baseball- of softballwedstrijden in de breedtesport gaan leiden. Het gaat er nu dus echt van komen!


Hoewel de opleiding definitief doorgaat bij deelname van minimaal 12 personen, is er ook een maximum van 18 cursisten vastgesteld. Daarbij staat een zestal enthousiaste leden en ouders en verzorgers van Dragoneers al een hele poos te popelen om hier aan mee te doen, dus enige haast bij het besluit om je in te schrijven is geboden. Daarnaast heeft ons bestuur de plicht om deze opleiding aan te melden op de website van de KNBSB. Op die manier krijgen ook andere belangstellenden de gelegenheid zich in te schrijven. Wie het eerst komt...

 

De volgende cursusdata zijn vastgelegd:

  • dindag 6, 13, en 20 april (theorie)
  • dinsdag 27 april (praktijk)
  • donderdag 13 mei (theorie)
  • donderdag 27 mei (examen)
  • donderdag 10 juni (terugkomavond)

Bij het plannen is rekening gehouden met schoolvakanties. De theorie en het examen worden in onze kantine gehouden. De praktijk wordt gehouden in sporthal de Wetering (ingang zwembad). 


Inschrijving middels bijgaand formulier en inleveren aan bestuursleden.

 

Omdat dit initiatief kortdag is, verzoeken wij je dringend om, in tegenstelling tot wat op het formulier vermeld staat, je aanmelding in te leveren bij een van de bestuursleden. Zij noteren het moment van ontvangst om op die manier de volgorde van aanmelding vast te kunnen stellen en verzamelen en verzenden deze aan de KNBSB.

 

Minimale leeftijd bij aanvang van de opleiding is 18 jaar.

 

De bestuursleden op een rijtje:
Marco Odijk, voorzitter
Jos van Brummelen, secretaris
John Dellevoet, penningmeester
Thom Maas, wedstrijdsecretariaat en TC zaken
Tineke Matulessy, activiteiten
Dick Zomer, Public Relations, werving en sponsoring


Met vriendelijke groet,
Bestuur HSV Houten Dragons