• 2_slide-10.png
  • 3_HD_Web_Banner_Streamer_20jaar_jubileum_2020.png
  • 4_spierenvoorspierenbanner.png
  • 5_slide2016.png
  • 6_slide-6.png
  • 7_HD_Web_Banner_Streamer_20Jaar_Ani_GIF_v2.gif

Op 15 februari jl. is in de raadsvergadering van de Gemeente Houten de notitie Visie sportcomplex De Stenen Poort ter debat en stemming gebracht. Onderdeel van deze visie bedroeg een aantal noodzakelijke aanpassing aan onze accommodatie, begroot op € 140.000,-.

 

In de raadsvergadering heeft men uiteindelijk, met 17 stemmen voor (1 onthouding en 4 tegenstemmen), INGESTEMD MET HET VOORSTEL!
Dat de gemeenteraad accoord is gegaan, betekent dus dat op korte termijn een aantal noodzakelijke aanpassingen aan ons veld worden gedaan voor ieders veiligheid en spelplezier. Globaal komen de aanpassingen neer op de volgende:

  • Hoge hekken aan de achterzijde
  • Lage hekken aan de zijkanten van het veld
  • Het juiste soort gravel en een werpheuvel
  • Het inpassen van een tweede veld voor jeugdwedstrijden en softbal

In de visie is tevens gevraagd niet in te stemmen met een vierde hockeyveld, wat impliceert dat we tot 2010 in elk geval gebruik kunnen maken van De Stenen Poort.

 

Inmiddels is met de beleidsmedewerker afgesproken begin volgende week te gaan praten over de realisatie van de aanpassingen. Het is het streven van de gemeente en van ons om nog voor aanvang van het buitenseizoen de belangrijkste werkzaamheden uitgevoerd te hebben.

 

Bedankt
Iedereen die de moeite heeft genomen aanwezig te zijn bij de vergadering willen we bij deze ENORM bedanken voor de aanwezigheid. Ruim 30 leden hebben laten zien dat de Dragons een actieve en betrokken vereniging zijn!
Ondanks dat het punt pas erg laat werd besproken, was de grote opkomst menig raadslid zeer zeker opgevallen en versterkte het daardoor het spreekmoment van het bestuur.
De aanwezige jeugdleden verdienen hierbij een extra bedankje, gezien het late tijdstip!

 

Na de oproep van vorige week is met veel fracties door het bestuur overleg gevoerd. De grote opkomst geeft aan dat we dit resultaat met z'n allen hebben behaald en hebben verdiend!

 

Namens het bestuur,

 

Maarten Giezen.

 

Lees tevens het artikel dat in het Utrechts Nieuwsblad verscheen.