• 1_slide HD Familietoernooi Blauw 2020.png
  • 2_slide-10.png
  • 3_HD_Web_Banner_Streamer_20jaar_jubileum_2020.png
  • 4_spierenvoorspierenbanner.png
  • 5_slide2016.png
  • 6_slide-6.png
  • 7_HD_Web_Banner_Streamer_20Jaar_Ani_GIF_v2.gif

Afgelopen week is er door een aantal leden gecollecteerd voor het goede doel. In het schema hieronder staat de totale opbrengst van de collecte en een overzicht van het opgehaalde bedrag per collectant.

 

Corine Knake ? 72.34
Freek Morel ? 71.94
Roan Kompagne ? 71.22
Jos v. Brummelen ? 70.20
Arnold Bosman ? 56.96
Lars Ravesloot ? 56.06
Wim Ravesloot ? 54.81
Frans Cornelis ? 45.13
Marco Odijk ? 44.02
Joram Mossink ? 42.87
Maaike de Ley ? 41.19
Robert Heil ? 39.19
Marje Breuker ? 36.24
Sanne Heil ? 33.35
Hanke Schoor ? 29.56
Kiki Mossink ? 28.64
Tobias Maas ? 28.06 (+ 200 Bfr.)
Jeroen Bosman ? 28.03

 +
Totaal : ? 849.81
Voor Jantje Beton : ? 424.91 (=849.81 / 2)

 ?
Voor Dragons : 424.90

 

 

Doel gerealiseerd

Het doel voor de collecte van dit jaar was geld bijeenbrengen voor het realiseren van een slagkooi op ons veld. Het geld dat resteert, zou ten goede komen aan de kantine. Dit doel is gerealiseerd. Ruim zelfs, zodat een gedeelte van de opbrengst waarschijnlijk ook ten goede kan komen aan de kantine!

 

BEDANKT!

Namens het bestuur, maar ook namens alle toekomstige gebruikers van de slagkooi en de kantine, willen we alle collectanten bedanken. Zonder jullie inzet was het niet gelukt om dit mooie bedrag bij elkaar te krijgen. Enorm bedankt voor jullie inzet!

Uiteraard ook onze dank aan alle gulle gevers uit de wijken waarin wij gecollecteerd hebben.

 

Namens het bestuur,

Jos van Brummelen

Corine Knake