• 2_slide-10.png
 • 3_HD_Web_Banner_Streamer_20jaar_jubileum_2020.png
 • 4_spierenvoorspierenbanner.png
 • 5_slide2016.png
 • 6_slide-6.png
 • 7_HD_Web_Banner_Streamer_20Jaar_Ani_GIF_v2.gif

Een van de recente initiatieven en voornemens is het met grotere regelmaat berichten aan de leden van onze honk- en softbalvereniging. De verschijningsfrequentie zal om te beginnen eens per maand zijn, maar zijn er adhoc zaken te melden dan krijgt iedere Dragon dit natuurlijk zo snel mogelijk toegestuurd.


Honk- en softbal gerelateerde artikelen en reacties kunnen gestuurd worden naar bestuurslid Dick Zomer (pr @ houtendragons punt nl). Hij hoort, leest en verwerkt graag jullie inzendingen en staat open voor ideeën en suggesties.

 

Deze nieuwsbrief staat bol van de relevante artikelen. We hebben er dit keer voor gekozen om de artikelen die op korte termijn actie behoeven bovenaan te zetten. Maar eigenlijk is alles even belangrijk. Omdat onderandere binnenkort het competitieseizoen weer begint en er natuurlijk de algemene ledenvergadering onlangs is geweest, is er ontzettend veel te melden. Vandaar dat het deze keer een enorm lange nieuwsbrief is. Veel leesplezier!

Inhoud:

 • Scheidsrechtersclinic bij HCAW;
 • Spreekuur Bestuur;
 • Jantje Beton Collecte;
 • Avondvierdaagse;
 • Emailadressering op website Houten Dragons;
 • Algemene Leden Vergadering, 26 januari 2004;
 • Kostenreductie door digitale correspondentie;
 • Gele ballen verplicht bij softbal.

 

 


 

Scheidsrechtersclinic bij HCAW, 28 februari 2004
Ingezonden stukje: Beste scheidsrechters en belangstellenden,

Zaterdag 28 februari om 10.00 uur wordt een scheidsrechtersclinic gegeven door Fred van Groningen -Schinkel bij HCAW. Aanvang in de kantine/serre met een theoretisch gedeelte en daarna de zaal nog in.

Afsluiting onder het genot van een broodje om ongeveer 12.30 uur. Wil je je aanmelden voor de clinic, neem dan contact op met mij (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), zodat ik zeker weet hoe groot de opkomst zal zijn. Bij voorbaat dank en tot 28 februari, 10.00 uur. Groeten, José Olgers

 

Spreekuur Bestuur, 3 maart - Taurushal
Zegt het voort, zegt het voort: Voor al je vragen, wensen, grieven en ideeën kan je binnenkort weer terecht op het spreekuur van het bestuur. Dé datum om vooral in je agenda bij te schrijven: 3 maart, van 20.00 uur tot 21.00 uur, locatie Taurushal. Beter zelfs nog is om vantevoren je kwestie te mailen naar het bestuur. Zij zullen je kwestie vervolgens optimaal kunnen beantwoorden.

 

Jantje Beton Collecte 7 t/m 13 maart
Van 7 t/m 13 maart is de jaarlijkse collecte voor Jantje Beton. Heeft je club hard geld nodig om bijvoorbeeld iets nieuws te kopen of iets ouds te repareren? Jantje Beton helpt! Door mee te doen aan de Jantje Beton Collecte kan je op een eenvoudige manier geld verdienen. De helft van de opbrengst mogen de Houten Dragons namelijk direct zelf houden. De andere helft gaat naar Jantje Beton, die dat geld besteedt aan allerlei zinvolle projecten op het gebied van jeugd- en jongerenwerk die wat extra's goed kunnen gebruiken!
Doe je ook mee? Geef je dan zo gauw mogelijk op bij Tineke Matulessy (activiteiten @ houtendragons punt nl). Je wordt dan ingeroosterd om in een aantal straten in de wijken De sloten of in De Velden te collecteren. Geef er bij aan welke dagen of avonden je pertinent niet kan. We verzoeken alle deelnemers vriendelijk om in ieder geval zijn- of haar Dragons-honkbalpet te dragen.

Wil je meer weten over Jantje Beton kijk dan op de website: www.jantjebeton.nl

 

Avondvierdaagse van 11 t/m 14 mei, 2004
Wat zou het leuk zijn om een lange stoet blauw, geel, grijze honkbaltenues door het Houtensche te zien langskomen! De jaarlijkse avondvierdaagse van Houten vindt dit jaar plaats van 11 tot en met 14 mei 2004. Naast alle scholen lopen er ook diverse Houtense sportverenigingen mee. De Dragons kunnen hierin natuurlijk niet achter blijven en willen dit jaar voor het eerst acte-de-présence geven. Belangstellenden kunnen zich daarom aanmelden bij Tineke Matulessy (activiteiten @ houtendragons punt nl). Wel even aangeven welke loopafstand jouw voorkeur heeft en voor de "hoeveelste" keer je dit jaar mee loopt. Deelnemers van de Houten Dragons kunnen uitzien naar een aangename verrassing onderweg en een nog leukere- op de slotavond, waarbij er gewoontegetrouw voor het van start gaan van het defilé op ons honk- en softbalbalterrein wordt verzameld.
Hierdoor komen de trainingen voor vrijdag 14 mei te vervallen. Afhankelijk van het aantal Dragons-wandelaars zal ter zijner tijd bezien worden of andere trainingen in de wandelweek wellicht samengevoegd zullen worden.

 

Emailadressering op website Houten Dragons
Met het verwijderen van een aantal mailadressen op haar website hoopt de vereniging op termijn de hoeveelheid ontvangen spam (ongewenste mail) tot nul te reduceren. Op dit moment is er voor een adhoc oplossing gekozen door de mail-adressen achter de naam van de betreffende functionaris te "verstoppen". Op termijn zullen pagina's, waar anderen dan leden van de vereniging niets te zoeken hebben, worden afgegrendeld van de buitenwereld. De leden krijgen zelf uiteraard de beschikking over alle ins and outs en zullen op termijn ook een lijst met mailadressen tegemoet kunnen zien.

 

Uit de Algemene Leden Vergadering, 26 januari 2004


Najaars-zaaltrainingen opgeschort in seizoen 2004-2005
Met een meerderheid van stemmen is door de aanwezigen op de Algemene Leden Vergadering besloten om na afloop van dit lopende- en aanvang van het nieuwe seizoen in het najaar geen zaaltrainingen meer te houden. De aanvang van de eerste zaal-oefeningen in het nieuwe seizoen zullen dan pas in januari 2005 beginnen.
Met dit besluit wordt een kostenbesparend effect verwacht.

Bestuur met drie leden uitgebreid
Het zittend bestuur van de Houten Dragons heeft zich mogen verheugen op de komst van drie nieuwe bestuursleden. John Dellevoet zal de taak van penningmeester op zich nemen. Eerder werd deze taak uitgevoerd door Jos van Brummelen, die het door zijn studie te druk heeft gekregen. Tineke Matulessy, moeder van Kiki en Joram Mossink, gaat zich inzetten voor de activiteiten, het bedenken en de organisatie daarvan. Meest voor de hand liggende activiteiten kunnen bijvoorbeeld de aanwezigheid van Dragons op evenementen en de ondersteuning in de organisatie van bijvoorbeeld de Peanut Pretdag zijn.
En als laatste: Dick zomer (niet te verwarren met het Junioren teamlid), vader van Derek en Luc, gaat zorgen voor meer leden, de uniformiteit in de uitstraling van de Dragons en het binnenhalen van multinationals die dolgraag door het uiten van hun 'Brand' meeliften op de successen die onze honkbalvereniging ongetwijfeld in de toekomst zullen gaan behalen.

Etiquette bezoek en aanwezigheid vergadering
Het bestuur spreekt het dringende verzoek uit aan genodigden om uiterlijk tien minuten voor aanvang van een overleg aanwezig te zijn. Na aanvang gaan de deuren dicht. Genodigden die hun vertraging niet vooraf aan de voorzitter gemeld hebben zullen helaas niet eerder de vergadering kunnen betreden dan op het moment van pauzeren. Dit besluit is genomen om storingen zoveel mogelijk te beperken. Het tussentijds, danwel vroegtijdig moeten verlaten van de vergadering kan helaas niet worden voorkomen. Mocht een vroegtijdig vertrek noodzakelijk zijn, dan dient ook dit voor aanvang van het overleg aangegeven te worden. Vervolgens wordt van de aanwezigen verwacht op de hoogte te zijn van de agendapunten en zich mogelijk vantevoren in te lezen in de betreffende materie. Hiermee wordt bereikt dat agendapunten zo concreet en kort mogelijk en optimaal benut worden. De leden zullen daarvoor op tijd op de hoogte gebracht worden van de agenda.
Tevens het vriendelijke verzoek om het gebruik van mobiele telefonie tijdens een overleg tot een minimum te beperken.

Vacatures trainers en coaches
Inmiddels zijn er op honk- en softbalgerelateerde websites vacatures geplaatst voor de functies van trainers en coaches voor de honkbalteams Heren 1, Junioren en Aspiranten 2 en het Heren softbalteam. Op korte termijn zullen er ook advertenties in de regionale nieuwsbladen verwacht kunnen worden.

Scheidsrechterscursus
Een van de nog uit te werken knelpunten is het tekort aan scheidsrechters. Tijdens het overleg is deze zaak aan de orde geweest. De uitkomst is dat Fred Perquin (vader van Nathan, Quinten en Kjeld) het initiatief heeft genomen om te lobbiën bij verengingen in onze regio om tezamen deze opleiding te organiseren. UVV reageerde hier vervolgens op met een flink aantal belangstellenden maar maakte bezwaar tegen de hiermee gepaard gaande kosten. Wordt vervolgd.

Contributie blijft dit seizoen ongewijzigd
De afgelopen twee jaar is de contributie niet meegegaan met de wettelijk toegestane prijsverhoging van vijf procent. Het bestuur stelde voor om dit alsnog per direct toe te passen. Helaas kreeg dit agendapunt een andere wending toen er door aanwezigen werd opgemerkt dat het aan de kwaliteit van materiaal en training de afgelopen tijd ontbreekt. Hierop werd door de voorzitter verwezen naar het spreekuur (waar dergelijke problematiek in eerste instantie thuishoort en daardoor wellicht vroegtijdig opgelost hadden kunnen worden). In ieder geval is ingestemd met een indexering met ingang van het komend seizoen. Er is toegezegd dat er van de zijde van het bestuur al het mogelijke gedaan zal worden wat binnen de mogelijkheden ligt. In concreto: er zal per omgaande een materiaalinventarisatie gedaan worden en er zullen voor de ontbrekende trainers- en coachfuncties, zoals eerder genoemd, vacatures geplaatst worden op websites en in regionale nieuwsbladen.

Zelfwerkzaamheid
De Houten Dragons bestaat bij de gratie van de leden. Dat zegt zoveel als: er is naast het betalen van contributie, het volgen van trainingen en het spelen van wedstrijden enorm veel te doen binnen de vereniging. Gelukkig vindt een aantal (ouders/verzorgers van) leden zich bereid om een handje mee te helpen bij dit bestaan of zelfs bij de uitbreiding van deze organisatie. Het bestuur en de leden die hier profijt van trekken is deze groep natuurlijk enorm dankbaar voor hun inzet. Temeer omdat dit gebeurt op basis van vrijwilligheid en de inzet een navenant stuk vrije tijd in beslag neemt. Met nadruk stelt het bestuur dat het niet vanzelfsprekend is dat er wedstrijden geregeld worden, de koffie klaar staat, er contributie geïnd wordt en dat er op discrete wijze met vertrouwelijke informatie wordt omgegaan.
Helaas lopen sommige zaken nogal eens achter op de feiten. In mindere mate door de groei van de vereniging danwel door de veranderingen die de afgelopen jaren plaatsvonden. Het bestuur is zich daarvan bewust, neemt daar notie van en stelt alles (binnen het reeële) in het werk om dit tot een minimaal ongemak te reduceren.

De kantine
Ons "vijfde honk" heeft het afgelopen seizoen al voor flink wat opschudding binnen de Dragons gezorgd. Voornamelijk gelukkig in positieve zin. Zo is er gezorgd voor de (liever niet nodige) icepacks voor de blauwe plekken, kon men zich er laven aan de drankjes en hapjes en heeft de kantine bij een verregende wedstrijd nogaleens voor het dankbare onderdak gezorgd. Om dit alles in goede banen te leiden bestaat er een enthousiast en semiprofessioneel gezelschap: de kantinecommissie. Met Hanke Schoor, Gertie Grotenhuis en Tineke Matulessy (inmiddels ook wereldberoemd van de activiteitencommissie) aan het roer mogen we ook de komende periode rekenen op een prettig onthaal en onverwacht leuke initiatieven.

De leden zullen binnenkort benadert worden over het draaien van bardiensten bij de eigen wedstrijden. Het spreekt voor zich dat een goeie service aan de klant gewaarborgd is bij de inzet van (ouders en verzorgers van) leden achter de bar. Naast de verkoop wordt een zeker initiatief verwacht op het sociaal hygienisch vlak. En dit houdt in: naast het schoonhouden van de toiletten ook het verantwoord verkopen van alcoholhoudende dranken.

Zitten, koelen en vriezen
We zijn nog steeds op zoek naar stapelstoelen voor de spelende teams en voor ons zonneterras. Wie is er uitgekeken op zijn tuinmeubilair en wil daar een goed doel mee dienen? Vervolgens kan de keuken een vriezer en een koelkast erg goed gebruiken. Graag je reactie aan Hanke, Gertie of Tineke (kantine @ houtendragons punt nl)

Sleutels honk- en softbalterrein en kleedkamers
Bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering op 22 maart worden de richtlijnen verder uiteengezet over de sleutelprocedure, het gebruik van het veld, de kleedkamers en de kantine. Het meest belangrijke is natuurlijk om ruim op tijd voor een wedstrijd op het veld te zijn en om te kunnen kleden. Al eerder konden sleutels voor het hek en de kleedkamers geleend worden bij Marc, Gertie/Dick en Hanke. Inmiddels is ook John Dellevoet (vader van Joey) toegevoegd als sleutelbewaarder.

Hierbij de sleuteladressen van het hek, kleedkamers en materialenhok:

Marc van Amerongen, Batavenpoort 30, T 030 - 6376420
John Dellevoet, Florijnslag 16, T 030 - 6377850

De sleuteladressen van het hek, kleedkamers, materialenhok en kantine:

Gertie Grotenhuis, Ruitercamp 26, T 030 - 6341132
Hanke Schoor, Papaveroord 22, T 030 6340473

(toegang aan de Tarweoord. Als je met de fiets komt kan je haar huis vinden aan het rode fietspad door het Imkerspark.)


Kostenreductie door digitale correspondentie
Om de kosten in de communicatie en correspondentie steeds meer te beperken zal er zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van email en publicaties op onze website. De nieuwsbrief zal aan de internet-loze leden natuurlijk via de reguliere weg verstuurd blijven worden. Daarnaast zal er een kleine oplage nieuwsfeiten in de kantine gelegd gaan worden. Om te voorkomen dat de leden belangrijk nieuws gaan missen heeft het bestuur het dringende verzoek om wijzigingen in (mail)adressering zo spoedig mogelijk door te geven aan Arnold Bosman (ledenadministratie @ houtendragons punt nl).

 

Gele ballen verplicht bij softbal
Het bondsbestuur heeft besloten, dat er met ingang van het komende seizoen in ALLE softbalklassen (zowel mannen als vrouwen) uitsluitend met gele ballen met een rode naad gespeeld mag worden. In het komende seizoen mag uitsluitend met onderstaande ballen gespeeld worden: Gele bal met rode naad: Diamond 12RFP.47, Diamond D500, Covee Diamond D500 Y, Rawlings 12Y47L, Sakurai SB200Y en Mizuno 150.
Bron: KNBSB

 

Samenstelling en redactie, Dick Zomer, pr @ houtendragons punt nl