• 2_slide-10.png
 • 3_HD_Web_Banner_Streamer_20jaar_jubileum_2020.png
 • 4_spierenvoorspierenbanner.png
 • 5_slide2016.png
 • 6_slide-6.png
 • 7_HD_Web_Banner_Streamer_20Jaar_Ani_GIF_v2.gif

Beste Leden,

Hierbij weer een Nieuwsbrief van HSV Houten Dragons.
Veel leesplezier!

Jos van Brummelen
secretaris/penningmeester

Collecte Jantje Beton
Ook dit jaar doen we weer mee aan de collecte voor Jantje Beton. Het doel voor de collecte van dit jaar is geld bijeenbrengen voor het realiseren van een slagkooi op ons veld. Het geld dat resteert, zal ten goede komen aan de kantine. In tegenstelling tot vorig jaar, hebben we nu dus een concreet doel waarvoor we collecteren!
De helft van het geld dat we binnenhalen, mogen we als vereniging zelf besteden. De andere helft gaat naar verschillende, door Jantje Beton geselecteerde, goede doelen.

 

Collectanten gezocht!
De collectie vindt plaats op maandagavond 3 maart a.s. (we lopen in de wijken: Sloten, Velden, en Weides). Hiervoor zoeken we weer een groot aantal mensen dat mee wil helpen collecteren. Iedereen kan meehelpen. Peanuts, maar ook Junioren. Ouders van jeugdleden, maar ook leden van de seniorenteams. Leden van de Kantinecommissie, of bijvoorbeeld mensen van de TC! We zullen starten om 17:00 uur en zijn zeker klaar rond 20:00 uur. Opgeven kan via e-mail of telefonisch bij Corine: 2936604 of 06-41276193.

Meer informatie op onze website.

 

Clinic 26 februari gaat niet door
De clinic die op woensdagmiddag in de krokusvakantie stond gepland, gaat helaas niet door ivm het afhaken van Geinoord. Geinoord heeft ons op het allerlaatste moment te kennen gegeven niet meer mee te willen werken aan de clinic, waardoor wij alle kosten zelf zouden moeten betalen. Omdat het aantal deelnemers zonder medewerking van Geinoord veel lager is, zouden we een erg hoog bedrag per deelnemer moeten vragen of de kosten geheel zelf moeten dragen. Daarom hebben we besloten om de clinic dit jaar geen doorgang te laten vinden.

 

Trainingen tijdens de krokusvakantie
Als schrale troost kunnen we mededelen dat de trainingen gedurende de krokusvakantie wel gewoon doorgaan. Op deze manier wordt er dan dus toch nog gehonk- en softbalt!

 

Gezocht: Penningmeester M/V
Om een goede continuïteit van de vereniging te waarborgen en Jos van extra werk te ontlasten, zijn de Dragons op zoek naar een nieuwe penningmeester, die na afloop van zijn bestuurstermijn in 2003 mee kan draaien in het bestuur.

Vacature:
Het bestuur van de Houten Dragons is per direct op zoek naar een man of vrouw die penningmeester wil worden van de vereniging. Het gaat hierbij om een bestuursfunctie, waarbij de penningmeester in eerste instantie verantwoordelijk is voor:

 • het innen van de contributiegelden;
 • het afhandelen van betalingen aan derden;
 • het beheersen van de kosten binnen de vereniging.

Van de werkzaamheden doet de penningmeester jaarlijks verslag aan de Algemene Ledenvergadering. Daarnaast stelt de penningmeester, in overleg met de overige bestuursleden, de Begroting op voor het komende jaar. Voor onze nieuwe accommodatie is het belangrijk dat de penningmeester meedenkt over de invulling van de financiële kanten hiervan. Gedacht moet worden aan onder andere het meedenken over een meerjarenbegroting en eventuele financiële haalbaarheid.

We denken aan een persoon die nu al werkzaam is in de financiële sector of grote affiniteit heeft met bovenstaande zaken. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het bestuur.

 

Coaches en trainers gezocht
Binnenkort wordt het huidige adspirantenteam gesplitst in twee teams. Voor beide teams hebben we op dit moment een trainer: Ab voor Adspiranten 1 en Jeroen voor Adspiranten 2. Wel zijn we nog op zoek naar een enthousiaste coach voor Adspiranten 2.
Ook het Pupillen 2 team zit nog zonder coach!

 

De taken van een coach zijn voornamelijk:

 • verzorgen van de warming-up voor de wedstrijd;
 • maken van een opstelling (eventueel in overleg met de trainers) bij de wedstrijd;
 • overleg vooraf met de scheidsrechter en coach van de tegenstander bij de wedstrijd;
 • het coachen op de honken (1e of 3e honk);
 • het motiveren en het enthousiasmeren van de teamspelers;
 • bij thuiswedstrijden de scheidsrechter verwelkomen en zorgen dat zijn spullen klaar liggen;
 • bij thuiswedstrijden zorgen dat de sleutels gehaald worden voor het eventueel openen en/of sluiten van het hek/kleedkamer;
 • Overleg met de trainers over de trainingsstof;
 • Overleg met de technische commissie over de voortgang van de spelers;
 • Communiceren met ouders over de gang van zaken;
 • Overleg met de contactouder (deze zorgt voor rijschema's, doorgeven van de wedstrijden aan spelers en coach, doorgeven van wijzigingen, reisgeld).

Beide teams bestaan uit spelers met een verschillend niveau. Zowel spelers met een jaar speelervaring, als spelers die zijn doorgestroomd vanuit de peanuts of pupillen en spelers die nog geen ervaring hebben zijn in het team aanwezig.
Voor een beginnend coach zijn beide teams een uitstekend opstapje. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het Bestuur.

 

Trainer Herenteam
Voor het herenteam heeft zich helaas nog niemand aangemeld als trainer. Mocht je nog niemand weten, neem dan even contact op met het Bestuur!

 

Scheidsrechters gezocht
Het wedstrijdseizoen staat weer voor de deur. Dit jaar spelen de Dragons met 10 teams in de competitie. Voor al deze wedstrijden zijn scheidsrechters nog steeds hard scheidsrechters nodig. Wie wil dit jaar een start maken als scheidsrechter? Start je als scheidsrechter bij de Dragons, dan zal je in het begin worden begeleid door één van onze huidige scheidsrechters. Eventueel is het ook mogelijk om later een cursus te volgen. De cursuskosten zullen (grotendeels) door de Dragons worden vergoed.

 

Kantine
Op dit moment is het bestuur druk in onderhandeling met de gemeente Houten over de officiële overname van de kantine.
Daarnaast zijn tijdens de vorstperiode de waterleiding en de verwarmingsbuizen helaas stukgevroren. We proberen dit hersteld te krijgen. Mochten er nog handige mensen binnen onze vereniging zijn die wellicht mee zouden kunnen helpen met het repareren, dan kunnen deze mensen zich melden bij het bestuur. 
De kantine commissie is druk bezig om rond de oefenwedstrijden open te gaan, zij het wellicht in minimale vorm. Vooralsnog zijn de schilder- en schuuractiviteiten even stopgezet, totdat meer duidelijkheid van de gemeente is verkregen en de verwarming is gerepareerd.

 

Contributie
Mensen MET automatische incassobetaling:
Rond 25 februari zal de eerste termijn van dit nieuwe seizoen worden afgeschreven. Hierover ontvangt u nog een brief. 
Mensen ZONDER automatische incassobetaling: We willen u vragen het totaal verschuldigde bedrag voor 1 april a.s. over te maken op onze bankrekening: 3298 52624 tnv Honk- en Softbalvereniging Houten Dragons te Houten. Hebben wij op bovengenoemde datum geen bedrag binnen, dan kunnen wij u helaas niet als speelgerechtigd lid opgeven bij de KNBSB, zodat deelname aan competitiewedstrijden niet mogelijk is. Ook deze mensen ontvangen zeer binnenkort een brief.

 

Forum
Op onze website, http://www.houtendragons.nl, is ook een forum aanwezig. Voor alle teams zijn inmiddels "topics" aangemaakt, waarop per team gediscussieerd kan worden. Ook zijn er topics over een aantal andere onderwerpen. Neem dus snel eens een kijkje op het forum en discussieer mee!

 

MEER...
Meer informatie en nieuws over de Dragons is te vinden op onze website!