• 2_HD_WarmingUpToernooi_2024_Web_Streamer_v1.png
 • 2_slide-10.png
 • 3_HS1_banner.png
 • 4_banner_opening_2024.png
 • 5_HD_Hemelvaartstoernooi_2024_Web_Streamer_966x123px_v1.png
 • 5_slide2016.png
 • 6_slide-6.png

waarspeelikvolgendjaarbackstopIn de afgelopen maanden is de Technische Commissie (TC) druk geweest met de teamindelingen voor het seizoen 2013. Op 6 december is in een verenigingsbreed kaderoverleg de voorlopige teamindeling besproken die we nu graag met jullie willen delen.

 

De indeling zelf is te vinden onder Sportaanbod en teams.

 

Waarom een nieuwe indeling?

We worden allemaal weer een jaartje ouder en wedstrijden worden gespeeld in leeftijdscategorieën, zie hier de indeling. Bepalend hierbij is de leeftijd die in het competitiejaar 2013 voor 1 oktober wordt bereikt.

Sommige spelers schuiven hierdoor vanwege hun leeftijd door naar een hogere leeftijdscategorie. Daarnaast hebben een aantal leden hun lidmaatschap opgezegd en zijn er weer nieuwe leden bijgekomen. Alle teams veranderen hierdoor van samenstelling. 

 

Welke procedure is gevolgd?

De TC heeft samen met de trainers en/of coaches van alle teams het afgelopen seizoen geëvalueerd. Het ging daarbij zowel om de teamprestaties als om de ontwikkelingen, inzet en capaciteiten van de individuele spelers. Op basis daarvan heeft de TC een voorstel uitgewerkt die met het kader, coaches en trainers van 2013, besproken is.

Als eerste is gekeken naar de ontplooiingsmogelijkheden van de individuele spelers.
Daarnaast is gestreefd naar teams met:

 • spelers van een gelijkwaardig niveau en leeftijd;
 • voldoende spelers (10 à 14 per team);

 

Waarom voorlopig?

De nieuwe teamindeling heeft nu nog een voorlopig karakter. Er kunnen natuurlijk nog nieuwe leden bijkomen. Eind januari bekijkt de TC de eventuele aanwas en zal dan de definitieve teams samenstellen.

 

Coaches en trainers

Sommige coaches en trainers hebben aan het eind van het seizoen 2012 aangegeven te willen stoppen en gelukkig hebben nieuwe zich aangemeld. Door het verschuiven van leden over de teams en veel nieuwe aanwas zijn er ook nieuwe teams ontstaan waar kader voor gezocht moest worden.

Tijdens het kaderoverleg is dan ook gesproken over een nieuwe bezetting van het beschikbare kader op de teams. Een voorlopige indeling is hier terug te vinden. 

Nog niet alle posities zijn ingevuld maar zodra de gesprekken gevoerd zijn zal de website bijgewerkt worden.

 

Trainingschema 2013

In overleg met de coaches, trainers en het wedstrijdsecretariaat is een nieuwe indeling voor de training besproken. Hierbij is gekeken naar de beschikbaarheid van het kader, de tijden voor de jeugdige spelers en de wensen vanuit de teams. Het schema is hier terug te vinden.

Dit schema beslaat momenteel 3 perioden:

 • Zaal training
 • Buiten training vanaf april
 • Buiten training vanaf mei

De zalen die we huren hebben we beperkt beschikbaar en voor de eerste 3 maanden zal de training op andere dagen en uren plaats vinden dan de buitentraining.

De buitentraining is gesplitst in 2 perioden omdat met name de eerste 2 maanden de zon vroeg onder gaat. De avond uren die dan beschikbaar zijn om te trainen zijn erg kort waardoor de trainingstijd van alle teams ingekort wordt. Als na half mei de zon later ondergaat kunnen de teams die later op de avond trainen, later beginnen en eindigen.

Verder is een en ander ook nog afhankelijk van de verhuizing naar het nieuwe complex. Daar hebben we 2, en zeer waarschijnlijk zelfs 3 velden tot onze beschikking waardoor het mogelijk wordt om op een veilige manier meerdere teams op dezelfde tijdstippen te laten trainen.

 

Voor vragen kun je terecht bij je nieuwe coach, trainer of bij de TC-hoofden.