• 2_slide-10.png
  • 3_HD_Web_Banner_Streamer_20jaar_jubileum_2020.png
  • 4_spierenvoorspierenbanner.png
  • 5_slide2016.png
  • 6_slide-6.png
  • 7_HD_Web_Banner_Streamer_20Jaar_Ani_GIF_v2.gif

Beste leden,

 

OPROEP: KOMT ALLEN NAAR HET GEMEENTEHUIS OP 15-2-2005 OM 19.45 UUR.

Zoals in de ALV vermeld heeft op 25 januari jl. een commissievergadering plaatsgevonden van de Commissie Samenleving bij de Gemeente Houten. In deze Commissie is een nota rond De Stenen Poort behandeld. De gevraagde beslissingen waren:

 

Gelet op het ontbreken van financiële middelen en fysieke ruimte niet over te gaan tot de aanleg van een nieuw honk- en softbalcomplex in de Kruisboog;
Het principebesluit te nemen om op het thans in gebruik zijnde veld verbeteringen m.b.t. veiligheid en bespeelbaarheid aan te brengen, waarbij een bedrag van € 140.000,- noodzakelijk is;
Tot 2010 niet overgaan tot de aanleg van een vierde hockeyveld voor de Hockeyclub Houten
De commissie reageerde verdeeld en uiteindelijk is er geen besluit genomen. Het stuk zal in de Gemeenteraad van dinsdag 15 februari as. behandeld worden.

Vandaag heeft het bestuur naar aanleiding van de commissievergadering een gesprek met de wethouder gehad. Uit het gesprek blijkt dat als de raad niet instemt met de aanpassingen verwacht kan worden dat de Gemeente niet verantwoordelijk wil zijn voor de mogelijk gevaarlijke situaties (ballen op het fietspad). Het is nog onduidelijk welke beslissing door de raad genomen zal worden, maar dit zou kunnen betekenen dat we het komende seizoen niet meer op het veld kunnen.

 

Natuurlijk heeft het bestuur aangegeven dat de gevolgen van een dergelijke beslissing desastreus voor de Houten Dragons is. Over het eventueel gedogen wordt dan in een vervolggesprek na de raadsvergadering met de wethouder verder gesproken.

 

Aangezien de raadsvergadering van 15 februari as. een cruciaal moment is voor de spelmogelijkheden van de vereniging verzoekt het bestuur bij deze allen naar de raadsvergadering te komen als toehoorder. Om het ordelijk te laten verlopen: We willen met onze aanwezigheid laten zien dat we een vereniging met bestaansrecht zijn. Het is niet de bedoeling de vergadering te verstoren.

 

Het bestuur gaat spreektijd aanvragen zodat we formeel ons zegje kunnen doen en we zijn bezig met het benaderen van verschillende fracties.

 

WE VERZAMELEN VOOR HET GEMEENTEHUIS OP 15-2-2005 OM 19.45 UUR. DE VERGADERING ZAL OM 20.00 UUR BEGINNEN.

 

Alle leden, ouders en verzorgers zijn welkom, jeugd bij voorkeur in tenue.

 

Lees

  • het ons verslag van de genoemde commissievergadering;
  • het officiële verslag van de gemeente;
  • en de artikelen die in de pers zijn verschenen.
  • WIJ HOPEN OP U TE KUNNEN REKENEN.

Namens het bestuur,

 

Maarten Giezen.

 

Deze oproep is op 7-02-2005 ook per e-mail verzonden.