• 2_slide-10.png
  • 3_HD_Web_Banner_Streamer_20jaar_jubileum_2020.png
  • 4_spierenvoorspierenbanner.png
  • 5_slide2016.png
  • 6_slide-6.png
  • 7_HD_Web_Banner_Streamer_20Jaar_Ani_GIF_v2.gif

Houten kent veel tieners en een groeiende groep 55-plussers. Daartussen zitten hardwerkende ouders, hun vrije tijd vullend door hun kids van de ene naar de andere sport, of van de muziekschool naar het zwembad te brengen.

 

Op woensdagmiddag heeft elk jeugdevenement een hoge opkomst. Tegelijk kampt wel bijna elke sportvereniging met tekort aan kader en doen veel Houtenaren nog niet genoeg mee aan sportieve activiteiten, terwijl sport naast een gezonde bezigheid ook een ontmoetingsplaats biedt en daarmee bijdraagt aan maatschappelijke deelname, integratie en samenhang.

Met de "subsidieaanvraag breedtesportimpuls gemeente Houten" doet de Gemeente hier iets aan. Onder het motto "Ballen met de buurt" vraagt Houten opnieuw subsidie bij het Rijk aan, nadat een eerdere aanvraag onder veel protest uit politiek en bevolking en verenigingen (waaronder ook van de Dragons) was ingetrokken.

 

Donderdag 11 maart jl. nodigde de Gemeente sport- en welzijnsinstellingen uit om hier samen over te praten. HSV Houten Dragons was er ook. Het was een zinvolle ontmoeting die veel leerde over hoe het mes aan twee kanten zou kunnen snijden: biedt bijvoorbeeld je sportvoorziening aan aan doelgroepen die je nog niet eerder hebt bereikt en je hebt er misschien meteen ook een heel klusteam bij: 55-plussers in Houten willen graag vrijwilligerswerk doen.

 

Van 2005 tot 2008 moeten gesprekken zoals die op 11 maart jl. gezamenlijke projecten opleveren op de gebieden: sport in de wijk; deelname aan sport voor specifieke doelgroepen; een uitdagend sportkennismakingsaanbod voor jongeren; verenigingsondersteuning.

 

Het begin is er. Rond de zomer weten we of Houten de subsidie van €110.000,= krijgt. Daarna kunnen concrete voorstellen voor activiteiten worden ingediend. Wie heeft een idee?

 

Je kunt hier de subsidieaanvraag bekijken (190kb).