• 2_slide-10.png
 • 3_HD_Web_Banner_Streamer_20jaar_jubileum_2020.png
 • 4_spierenvoorspierenbanner.png
 • 5_slide2016.png
 • 6_slide-6.png
 • 7_HD_Web_Banner_Streamer_20Jaar_Ani_GIF_v2.gif

Hallo,


Dit is de toelichting op de voorlopige indeling van de teams voor het seizoen 2005, zoals de Technische Commissie (TC) die na afstemming met het bestuur heeft gemaakt. De indeling is te vinden onder Teamindeling.

 

Waarom een nieuwe indeling?
Iedereen wordt volgend jaar een jaartje ouder en de wedstrijden worden gespeeld in zogenaamde leeftijdscategorieën:

 • peanuts: met teams van spelers van 5 t/m 8 jaar;
 • pupillen: met teams van spelers van 8 t/m 12 jaar;
 • aspiranten: met teams van spelers van 12 t/m 15 jaar;
 • junioren: met teams van spelers van 15 t/m 21 jaar.
 • heren honkbal (vanaf 16 jaar).
 • dames en/of heren softbal (vanaf 16 jaar).

Bepalend hierbij is de leeftijd die in het competitiejaar (2005) wordt bereikt. Sommige spelers zullen dus vanwege hun leeftijd moeten doorschuiven naar een hogere leeftijdscategorie. Daarnaast heeft een aantal leden hun lidmaatschap opgezegd. Alle teams veranderen hierdoor van samenstelling. De zaaltrainingen in januari willen we al zoveel mogelijk doen met de nieuwe indeling. De peanuts blijven tot die tijd bij elkaar.

Welke procedure is gevolgd?
De TC heeft samen met de trainers en/of coaches van alle (jeugd)honkbalteams het huidige seizoen geëvalueerd. Het ging daarbij om zowel de teamprestaties als de vorderingen, inzet en capaciteiten van de individuele spelers. Op basis daarvan heeft de TC bepaald wie er het volgende seizoen in welk team komen te spelen. Voor het eerst zijn daar dit jaar ook de seniorenteams bij betrokken.

 

Waarmee is rekening gehouden?
Als eerste is gekeken naar de ontplooiingsmogelijkheden van de individuele spelers.
De belangrijkste criteria voor de indeling waren: leeftijd en ervaring.
Daarnaast is gestreefd naar teams met:

 • spelers van een gelijkwaardig niveau en leeftijd;
 • voldoende spelers (10 à 14 per team);
 • onderzocht is of in 2005 een start kan worden gemaakt met jeugdsoftbal (aspiranten).

 

Aspiranten softbalteam
Door het opzeggen van een aantal meisjes is het aantal dat er overblijft op dit moment te gering om er een team mee te starten: er zouden er 5 tot 7 bij moeten komen. Daarnaast raakt dan tevens het aspiranten 2 team incompleet. Vooralsnog kiezen we daar dus niet voor. Mocht er binnenkort het gewenste aantal meisjes alsnog lid worden, dan wordt dat opnieuw bekeken.

 

De teams
Uiteindelijk is vooral ingedeeld op leeftijd, omdat er binnen de teams bijna geen uitschieters voorkomen. De kern van de teams blijft dan zoveel als mogelijk bij elkaar. De eerste teams gaan voor de prestatie. De tweede teams zijn de kweekvijvers voor de toekomst/ het eerste team.
Om te voorkomen dat er een te grote groep junioren zou ontstaan, schuiven er 4 junioren door naar het heren honkbalteam.
Zodoende spelen we volgend seizoen met de volgende aantallen teams: 1x peanuts, 2x pupillen, 2x aspiranten, 1x junioren, 1x heren honkbal, 1x heren softbal en 1x dames softbal.

 

Knelpunten
Uitgaande van de huidige spelende leden blijven er nog wel een aantal knelpunten:

 • het tekort aan peanuts, hetgeen zich in voorgaande jaren via aanwas altijd heeft opgelost;
 • teveel heren honkbal versus tekort heren softbal. Een overstap van 3 heren honkbal naar de softbal zou een oplossing kunnen bieden;
 • dat onduidelijk is welk team nu op dubbel spelende leden kan rekenen. De betreffende leden zullen daarover nog worden benaderd;
 • het tekort aan 2 tot 4 dames.

 

Pitchers en catchers
De bekende en potentiële pitchers en catchers zijn in het schema aangegeven.
De eerste P/C-training wordt gebruikt als try-out voor de huidige pitchers en catchers en al diegenen die het zouden willen worden. Vooral de pupillen roepen wij hierbij op dan te komen!

 • Eerste P/C Pupillen 1+2: woensdag 12-1-2005, 18:30-19:30 uur, Vlinder;
 • Eerste P/C Aspiranten 2: maandag 10-1-2005, 18:15-19:15 uur, Plantage;
 • Eerste P/C Aspiranten 1: maandag 10-1-2005, 19:15-20:15 uur, Plantage;

 

Waarom voorlopig?
Deze teamindeling heeft een voorlopig karakter. Er kunnen natuurlijk nog nieuwe leden bijkomen. De samenstelling van de teams die straks meedoen aan de competitie zal gebeuren op basis van onder andere de vorderingen en inzet tijdens de zaaltrainingen, alsmede de frequentie van het bijwonen van de zaaltrainingen (er zal een presentielijst worden bijgehouden). Mocht je een training niet kunnen bijwonen, geef dat dan door aan de trainer(s) van het team waarbij je bent ingedeeld.

 

Eind januari bekijkt de TC de eventuele aanwas en zal dan de definitieve teams samenstellen.

 

Zorg dat je bij de trainingen altijd een kwartier voor aanvang aanwezig bent !!!

 

Voor vragen en opmerkingen over de indeling kun je terecht bij de wedstrijdsecretaris: Thom Maas. Hij is 's avonds telefonisch bereikbaar: (030)6378658 of per e-mail: wedstrijdsecretariaat apenstaart houtendragons punt nl