• slide-6.png
  • slide-8.png
  • slide-10.png
  • slide-11.png
  • slide-12.png
  • slide16.png
  • slide2016.png

Iedereen van onze vereniging heeft waarschijnlijk deze week de mail van de KNBSB ontvangen dan wel er over gehoord, de honk- en softbal community wil zich graag inzetten voor de wederopbouw van St. Maarten.

Immers in geen enkele andere community is de band tussen de verschillende onderdelen van ons Koninkrijk en diens inwoners zo sterk als in de Honkbal & Softbal Community.

Deze twee sporten verbinden Nederland aan het Caribische deel van het Koninkrijk en het is alleen via een ijzersterke samenwerking dat onze vlaggenschepen Team Kingdom of the Netherlands honkbal en fastpitch softbal geweldige prestaties kunnen leveren op wereldniveau.

De KNBSB faciliteert daartoe samen met Clubkit de actie "Sponsor Honkslagen voor Sint Maarten". Het bestuur van de Houten Dragons staat bijzonder sympathiek tegenover deze actie, maar heeft gemeend niet verenigingsbreed aan deze actie te moeten participeren, al staat het de afzonderlijk teams natuurlijk vrij om hier wel hun steentje aan bij te willen dragen. Onderbouwing van dit besluit is dat wij er van overtuigd zijn dat heel veel leden inmiddels zelf al op een of andere manier hun bijdrage aan de actie Sint Maarten gegeven hebben danwel daar op dit moment nog mee bezig zijn langs een andere weg.

Meer over de actie van de KNBSB is te vinden via deze link: honkbal-en-softbalcommunity-doneert-voor-St.Maarten


Samen werken aan wederopbouw
De 'Wij-wereld' van honkbal en softbal in het Koninkrijk