• 2_slide-10.png
  • 3_HD_Web_Banner_Streamer_20jaar_jubileum_2020.png
  • 4_spierenvoorspierenbanner.png
  • 5_slide2016.png
  • 6_slide-6.png
  • 7_HD_Web_Banner_Streamer_20Jaar_Ani_GIF_v2.gif

Het Bestuur van de Dragons heeft in een brief aan het College van Houten kenbaar gemaakt verbaasd en teleurgesteld te zijn over de beslissing om de breedtesport-subsidie te weigeren.

 

Het Bestuur heeft in haar brief aangegeven dat een dergelijke beslissing voor diverse verenigingen in Houten onacceptabel is, aangezien veel sportclubs (waaronder de Dragons) nog niet zijn voorzien van een deugdelijke accommodatie. Het bestuur wil de gemeente vooralsnog adviseren haar beleid te heroverwegen.

In de brief wordt tevens aangegeven dat een aantal basisvoorzieningen op Sportpark de Stenen Poort nog steeds niet zijn gerealiseerd, ondanks regelmatig aandringen van het Bestuur.

 

Inmiddels hebben diverse locale media al aandacht besteed aan de subsidie- en veldproblematiek. Een selectie hiervan is hieronder te vinden:

Discussie over dit onderwerp kan op het daarvoorbestemde topic op het forum.