• 2_slide-10.png
  • 5_HD_Hemelvaartstoernooi_2024_Web_Streamer_966x123px_v1.png
  • 5_slide2016.png
  • 6_slide-6.png

Doel veldcommissie
Het doel van de commissie is het duurzaam, plezierig en veilig gebruik van de velden en bijbehorende voorzieningen te waarborgen en bevorderen.

Hoofdtaken veldcommissie
De veldcommissie heeft vier hoofdtaken:
1. Signaleren en oplossen onderhoudskwesties
2. Keuren velden
3. Instrueren teams
4. Faciliteren gebruik door derden

Signaleren en oplossen onderhoudskwesties
Alle (kader)leden worden aangemoedigd onderhoudskwesties zo snel mogelijk te melden bij een lid van de veldcommissie. De commissie beslist dan hoe en door wie het zou moeten worden opgelost. De melder wordt op de hoogte gehouden van de voortgang. Waar nodig worden coaches en trainers geïnformeerd. Zij worden daarbij expliciet gewezen op eventuele veiligheidsriscico's. Voor zover het om grote veiligheidsrisico's gaat wordt ook het bestuur onmiddellijk geïnformeerd.

Keuren velden
De veldcommissie heeft tot taak om het gebruik van de velden goed of af te keuren. De commissie keurt daartoe op wedstrijddagen (in het weekend en door de week) de velden wanneer de weersomstandigheden daarvoor aanleiding geven. De commissie doet dat ruim voordat de eerste wedstrijden zijn gepland.

Wanneer het hard gaat regenen nadat de eerste wedstrijd(en) zijn of worden gespeeld, wordt door de betreffende coach(es) op basis van door de veldcommissie opgestelde instructies bepaald of het veld al dan niet bespeelbaar is. Klik hier voor de meest actuele versie van het document waarin één en ander uitgebreid wordt beschreven. De coach kan in geval van twijfel telefonisch overleg voeren met één van de leden van de veldcommissie. Als de coach het veld niet bespeelbaar acht informeert hij/zij de wedstrijdsecretaris en het betreffende lid van de veldcommissie.

Het veld wordt op doordeweekse dagen voor trainingen in principe door de betrokken trainers en coaches zelf gekeurd op basis van door de veldcommissie opgestelde instructies tenzij het veld door een lid van de veldcommissie wordt gekeurd. In geval van twijfel kunnen coaches een lid van de veldcommissie telefonisch om advies vragen. Een coach of trainer die het veld afkeurt meldt dat aan de wedstrijdsecretaris en het betreffende lid van de veldcommissie.

Als het veld is afgekeurd wordt de wedstrijdsecretaris onmiddellijk geïnformeerd. Die communiceert de afgelasting van de betreffende wedstrijden aan alle betrokken teams binnen en buiten de vereniging. Leden van de veldcommissie doen dat niet. 

Instrueren teams
De commissie instrueert teams over de manier waarop de bespeelbaarheid van velden moeten worden bepaald, hoe velden voor wedstrijden en trainingen moeten worden geprepareerd (leggen honken, trekken lijnen etc.) en hoe de velden en bijbehorende voorzieningen na afloop van wedstrijden en trainingen moeten worden opgeruimd (vegen velden, vullen gaten, vegen dug-outs, legen vuilbakken etc.). Klik hier (4 maart 2020) voor de meest actuele versie van het document waarin één en ander uitgebreid wordt beschreven. Filmpjes worden later toegevoegd.

Faciliteren gebruik derden
Voor zover het bestuur het veld aan derden beschikbaar wil stellen wordt dat tijdig afgestemd met de veldcommissie. Daarbij wordt besproken wat dat aan ondersteuning vergt en of die door commissie kan worden geleverd.

Samenstelling veldcommissie en contact
NB Neem over de afgelasting van wedstrijden contact op met de wedstrijdsecretraris en niet met de veldcommissie!
Freek Bouwens (via bestuur)
De commissieleden zijn bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.