• slide-6.png
 • slide-8.png
 • slide-10.png
 • slide-11.png
 • slide-12.png
 • slide16.png
 • slide2016.png

Doel veldcommissie
Het doel van de commissie is het duurzaam, plezierig en veilig gebruik van de velden en bijbehorende voorzieningen te waarborgen en bevorderen.

Hoofdtaken veldcommissie
De veldcommissie heeft vier hoofdtaken:

 1. Onderhoud
 2. Keuren velden in het weekend
 3. Instructie teams
 4. Facilitering gebruik derden

Signaleren en oplossen onderhoudskwesties
Alle (kader)leden worden aangemoedigd onderhoudskwesties zo snel mogelijk te melden bij een lid van de veldcommissie. De commissie beslist dan hoe en door wie het zou moeten worden opgelost. De melder wordt op de hoogte gehouden van de voortgang. Waar nodig worden coaches en trainers geïnformeerd.

Keuren velden
De veldcommissie heeft tot taak om het gebruik van de velden goed of af te keuren. De commissie beperkt zich daarbij tot het volgende:

 • Het gebruik van de velden op zaterdagen en zondagen door teams van de vereniging.
  Het veld wordt op doordeweekse dagen voor trainingen en wedstrijden door de betrokken trainers en coaches zelf gekeurd. In geval van twijfel kunnen zij een lid van de veldcommissie telefonisch om advies vragen. Een coach of trainer die het veld afkeurt meldt dat aan de wedstrijdsecretaris en het betreffende lid van de veldcommissie.
 • Keuring aan het begin van de dag
  Wanneer het hard gaat regenen nadat de eerste wedstrijd(en) zijn of worden gespeeld, wordt door de betreffende coach(es) zelf bepaald of het veld al dan niet bespeelbaar is. De coach kan in dat geval telefonisch overleg voeren met één van de leden van de veldcommissie. Als de coach het veld niet bespeelbaar acht informeert hij/zij de wedstrijdsecretaris en het betreffende lid van de veldcommissie.

Bij afkeuring van het veld wordt de wedstrijdsecretaris geïnformeerd. Die communiceert de afgelasting van de betreffende wedstrijden aan alle betrokken teams van binnen en buiten de vereniging. 

Instrueren teams
De commissie instrueert teams over de manier waarop velden voor wedstrijden moeten worden geprepareerd (leggen honken, trekken lijnen etc.) en hoe de velden en bijbehorende voorzieningen na afloop van wedstrijden en trainingen moeten worden opgeruimd (vegen velden, vullen gaten, vegen dug-outs, legen vuilbakken etc.). Dat gebeurt in elk geval voor het begin van het seizoen.

Faciliteren gebruik derden
Voor zover het bestuur het veld aan derden beschikbaar wil stellen wordt dat tijdig afgestemd met de coördinator van de veldcommissie. Daarbij wordt besproken wat dat aan ondersteuning vergt (denk aan keuren veld, verschaffen toegang, prepareren veld, beschikbaar stellen van materialen opruimen veld) en of die door commissie kan en zal worden geleverd