• 2_slide-10.png
 • 4_spierenvoorspierenbanner.png
 • 5_slide2016.png
 • 6_slide-6.png
 • HD_Familietoernooi_Blauw_2022.png
 • HD_Landelijke_Beeballdag_2022.png
 • HD_Vriendjesdag_2022.png

Voorwoord 

De honk- en softbalvereniging Houten Dragons is een vereniging voor en door leden. Zonder hulp kunnen wij de vereniging niet draaiende houden. Alle leden committeren zich bij lidmaatschap aan 2 verplichte activiteiten per seizoen, georganiseerd door commissies van HSV Houten Dragons.

 

Reglement Afkoopregeling conform artikel 20 van de statuten

 1. Ieder lid betaalt bij aanvang lidmaatschap een borgsom van € 25,00 welke tegelijkertijd met de contributie wordt geïncasseerd. Dit bedrag kan terugverdiend worden indien aan bovengenoemde activiteiten wordt voldaan. Wanneer aan het eind van het seizoen aan genoemde verplichtingen is voldaan, zal de borgsom voor het volgende seizoen blijven staan.
 2. Indien aan het einde van het seizoen blijkt dat er maar ten dele is voldaan aan de verplichtingen, zal de borgsom naar evenredigheid verrekend worden en zal het volgende seizoen dit verrekende bedrag bij de contributie geïncasseerd worden zodat de borgsom weer op € 25,00 staat.
 3. Indien aan het einde van het seizoen blijkt dat er niet aan de verplichtingen is voldaan, zal het bedrag aan de vereniging vallen en wordt bij aanvang van het volgende seizoen opnieuw de borgsom geïncasseerd.
 4. Bij beëindiging lidmaatschap zal de borgsom geheel of gedeeltelijk worden teruggestort indien aan de verplichtingen is voldaan.
 5. Bij aanvang lidmaatschap na 1 juli of beëindiging lidmaatschap voor 1 juli worden de verplichtingen gehalveerd en naar evenredigheid verrekend.
 6. Gezinnen waarvan meer dan 2 gezinsleden lid zijn, zullen voor maximaal 2 spelers (dus totaal 4 activiteiten) ingedeeld worden.
 7. Teamgerelateerde activiteiten waarvoor ieder lid door de teamcoördinator tijdens wedstrijden wordt ingedeeld, vallen buiten de regeling en tellen niet mee als verplichte activiteit.
 8. Uitgesloten van de afkoopregeling zijn alleen: bestuursleden, commissieleden, per team 1 coach en per team maximaal 3 trainers die zich voor een heel jaar hebben gecommitteerd aan een team, eea ter controle van de TC.

Deelname activiteiten:

 • Voor aanvang van het nieuwe seizoen wordt een overzicht met tot dan toe geplande activiteiten door de commissies gedistribueerd waarop kan worden ingetekend.
 • Tijdens het seizoen kunnen er nog activiteiten bij komen waarop kan worden ingeschreven.
 • Halverwege het seizoen wordt een tussenstand opgemaakt en krijgt men de gelegenheid in te schrijven voor activiteiten die nog volgen om alsnog aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

Naast het feit dat deze activiteiten verplicht gesteld zijn, is het natuurlijk ook gewoon erg leuk om te helpen!

En je MAG er natuurlijk meer doen!