• 2_slide-10.png
  • 5_HD_Hemelvaartstoernooi_2024_Web_Streamer_966x123px_v1.png
  • 5_slide2016.png
  • 6_slide-6.png

Begin september 2000 begon het allemaal op de informatiemarkt op ‘t Rond. Daar meldden zo’n 40 Houtenaren zich spontaan aan voor een gratis proeftraining bij een nieuw op te richten honk- en softbalvereniging in Houten. Dat verder nog niets geregeld was, wist eigenlijk enkel de initiatiefnemer Marco Odijk. Marco, al jaren actief op het gebied van honk- en softbal, woonde nog niet zo heel lang in Houten en speelde al enkele maanden met de gedachten om een eigen club op te richten.

Gesteund door onder andere Björn te Boekhorst, Natasha Pastoors en Gwendoline Altena (allen ex-Wijck Lions) werd een stand gehuurd op de informatiemarkt, waar al snel bleek dat de behoefte voor een nieuwe vereniging groot was. Vol goede moed werd daarom direct zaalruimte gehuurd bij de gemeente Houten. Later zou er nog veel contact zijn met de afdeling Welzijn.

Totdat de proeftrainingen in september startten, werd er achter de schermen veel werk verzet. Er werd contact opgenomen met de KNBSB, er kwam een tijdelijk e-mailadres en er werd al druk gespeculeerd over een naam voor de nieuwe vereniging. Daarnaast ontvingen alle geïnteresseerden van de informatiemarkt een brief, waarin zij werden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de allereerste trainingen van de nieuwe vereniging. Het bestuur van de vereniging i.o. werd daarnaast uitgebreid met Jos van Brummelen.

Op zaterdagmorgen 30 september 2000 was het dan zover: de eerste trainingen. De auto’s werden volgeladen met alle honkbalspullen uit de berging van Marco. Hij en Björn zouden de trainingen verzorgen, Jos handelde alle administratieve zaken af en probeerde iedereen een lidmaatschapsformulier in te laten vullen.
Met het zweet in de handen stond de hele ploeg om kwart voor tien klaar in gymzaal Klavertje Vier. Zouden er geïnteresseerden komen opdagen?
Het succes van de eerste trainingsdag was ongekend groot. Vrijwel iedere geïnteresseerde liet zijn (of haar) gezicht zien. Wie had dat gedacht.

Gesteund door al dit enthousiasme werden de vervolgstappen gezet. Er werd extra zaalruimte gereserveerd en er werd een artikel opgesteld voor het Houtens Nieuws. Naar aanleiding van dit artikel stroomden de aanmeldingen binnen. Minimaal vier keer per dag werd er vanaf de werkplekken of verjaardagen gebeld naar de voicemail van de Dragons; geinteresseerden werden aan de hand daarvan direct teruggebeld of -gemaild. Ieder nieuw lid was immers kostbaar.
Daarnaast werden de eerste plannen opgesteld omtrent een eigen accommodatie. Ambitie: 250 leden in 2005, verdeeld over een twintigtal teams. De conceptversie van de plannen

Het oprichtingsbestuur was inmiddels uitgegroeid tot vijf personen (Marco, Björn, Gwendoline, Natasja en Jos), en werd in november uitgebreid met Mieke van de Berg als zesde persoon. Zij kwam het bestuur versterken, met name om de gehele uitstraling van de Dragons te bedenken en uit te werken. Het logo is van haar hand. Over de definitieve samenstelling van het tenue, alsmede over de naam van de vereniging kon door de kersverse leden worden gestemd. Vooral wat betreft de naam was het een spannende nek-aan-nek race. Uiteindelijk gaven de stemmen van de jeugdleden de doorslag en werd gekozen voor de naam “Houten Dragons”.

Enkele bestuursvergaderingen later (het bestuur kwam toen eens per twee weken bijeen), werden de statuten nader uitgewerkt en werd een afspraak ingepland met de notaris.
12 december 2000 was uiteindelijk DE grote dag. In overleg met Notaris Receveur werd besloten om de vereniging met terugwerkende kracht op te richten. Enerzijds om een gedeelte van de gemaakte kosten te kunnen boeken, maar met name om de allereerste activiteit (de activiteitenmarkt) te laten gelden als officiële start van de vereniging. De vereniging was nu officieel een feit!

Op 1 januari 2001 telde de vereniging al zo’n 70 leden, maar gedurende het jaar bleef dit aantal groeien. Vanaf de start in december draaide de vereniging op volle toeren. Met veel pijn en moeite werden de jeugdleden allemaal naar de Honkbalschool gestuurd om ze optimaal voor te bereiden op het nieuwe en eerste competitieseizoen! Ook werd er gestemd over de kleurstelling van de tenues. Men koos voor blauw-grijs en het was nu de taak van de tenuecommissie om iedereen op tijd te voorzien van een gloednieuwe outfit.